# Batch Roll Session Name of the Students Father's Name Gender Passed Year Nationality
1 EM- 01 1 2003-2004   Nirjhar Bhowmik Jagadish Chandra Bhowmic Male January 2010 Bangladeshi
2 EM- 01 2 2003-2004   Anushruti Mandal Ratindra kumar mandal Female July 2013 Bangladeshi
3 EM- 01 3 2003-2004   Bilkis Akhter Abdul Baten Female July 2010 Bangladeshi
4 EM- 01 4 2003-2004   Nazmon Naher Misho Md. Nazim Uddin Female January 2010 Bangladeshi
5 EM- 01 5 2003-2004   Mohammed Salah Uddin Mohammad Ibrahim Male July 2009 Bangladeshi
6 EM- 01 6 2003-2004   Dipankar Shaha Haran Chandra Shaha Male January 2010 Bangladeshi
7 EM- 01 7 2003-2004   Mohammad Zohanul Islam MD. Akkas ali Male January 2010 Bangladeshi
8 EM- 01 8 2003-2004   Mithun Rajbongshi Paresh ch Rajbongshi Male January 2010 Bangladeshi
9 EM- 01 9 2003-2004   Alaya Nasrin Md. Arman Ali Talukder Female July 2009 Bangladeshi
10 EM- 01 10 2003-2004   Md. Showkat Hossain MD. Shah Alam Male January 2010 Bangladeshi
11 EM- 01 11 2003-2004   Khandaker Sabrina Khandaker Samsur Rahman Female January 2010 Bangladeshi
12 EM- 01 12 2003-2004   Anup Kumar Das Shyamal Kumer Barman Male July 2009 Bangladeshi
13 EM- 01 13 2003-2004   Md. Asrafull Islam MD. Abdus Salam Male January 2011 Bangladeshi
14 EM- 01 14 2003-2004   Mohammad Mahbubul Alam MD. Shasul Alam Male January 2010 Bangladeshi
15 EM- 01 15 2003-2004   Md. Nur Hossain Mobarak Hossain Male July 2012 Bangladeshi
16 EM- 01 16 2003-2004   Regeniuf Binta Shahjahan Md. Shahjahan Female July 2009 Bangladeshi
17 EM- 01 17 2003-2004   Tangina Yasmin MD. Shiraj UD Dullah Female January 2011 Bangladeshi
18 EM- 01 18 2003-2004   Abeda Aktar Mohammad Ali Female July 2010 Bangladeshi
19 EM- 01 19 2003-2004   Mohammad Saiduzzaman Mohammad Abul Kashem Male July 2010 Bangladeshi
20 EM- 01 20 2003-2004   Md. Zahidur Reza MD. Tazul Islam Male January 2010 Bangladeshi
21 EM- 01 22 2003-2004   Shaharin Chowdhury MD, Hafizur Rahman Female July 2012 Bangladeshi
22 EM- 01 23 2003-2004   Sonia Akter Md. Solyman Kabir Female July 2009 Bangladeshi
23 EM- 01 24 2003-2004   A.M. Kamrul Hasan Md. Waizuddin Akonda Male July 2009 Bangladeshi
24 EM- 01 25 2003-2004   Sayed Hossain Sohag Billal Uddin Bepari Male July 2009 Bangladeshi
25 EM- 01 27 2003-2004   Masuma Akther Munmun Akther Hossain Female July 2010 Bangladeshi
26 EM- 01 28 2003-2004   Juburia Sharmin Chowdhury Md. Amin Chowdhury Female July 2009 Bangladeshi
27 EM- 01 29 2003-2004   Salma Binte Rahman Abdur Rahman Female January 2010 Bangladeshi
28 EM- 01 30 2003-2004   Tushar Kumer Barmon Shyamol Kumar Barmon Male July 2010 Bangladeshi
29 EM- 01 31 2003-2004   Imam Tauheed Abdul Quder Male January 2010 Bangladeshi
30 EM- 01 32 2003-2004   Romana Quayum Abdul Quayum Female July 2009 Bangladeshi
31 EM- 01 33 2003-2004   Akeba Munmun Kazi Eradul Haque Selim Female January 2010 Bangladeshi
32 EM- 01 34 2003-2004   Shamanta Faria M,A Baten Female January 2010 Bangladeshi
33 EM- 01 35 2003-2004   Towhidur Rahman Atiqur Rahman Male July 2013 Bangladeshi
34 EM- 01 36 2003-2004   Heera Lal Roy Rathindra Nath Roy Male July 2010 Bangladeshi
35 EM- 01 39 2003-2004   Bilkis Sultana Dr. Mahamud Kashem Female January 2010 Bangladeshi
36 EM- 01 40 2003-2004   Rabab Mofazzal Mofzzal Hossain Female January 2012 Bangladeshi
37 EM- 01 41 2003-2004   Muhammad Ashfaqur Rahman MD. Ashraf Uddin Male January 2010 Bangladeshi
38 EM- 01 42 2003-2004   Mosfika Mahjabin Moniruzzaman Khan Female January 2011 Bangladeshi
39 EM- 01 43 2003-2004   Md. Nazmul Nahid Chowdhury Dr. N H Chowdhury Male July 2010 Bangladeshi
40 EM- 01 44 2003-2004   Zinatus Sama Mohammad Nur Female July 2009 Bangladeshi
41 EM- 01 45 2003-2004   Depon Chandra Mazumdar Madhu Sudhan Mazumdar Male January 2010 Bangladeshi
42 EM- 01 46 2003-2004   Ahidul Islam Amirul Islam Male January 2011 Bangladeshi
43 EM- 01 47 2003-2004   Susmita Nargis MD. Moqbul Hossain Female January 2010 Bangladeshi
44 EM- 01 48 2003-2004   Nasrin Sultana Md. Nesar Female July 2009 Bangladeshi
45 EM- 01 49 2003-2004   Mst. Mahfuza Sultana Md. Mahatab Uddin Female July 2009 Bangladeshi
46 EM- 01 50 2003-2004   Syeda Tasnuva Maria Syed Wari Uddin Female July 2009 Bangladeshi
47 EM- 01 51 2003-2004   Aparna Bhattacharjee Apurba Bhattacharjee Female July 2010 Bangladeshi
48 EM- 02 2 2004-2005   Shabnam Rahman Prof. Dr. AKM Mujibur Rahman Female July 2010 Bangladeshi
49 EM- 02 3 2004-2005   Eram Shahriar MD. Shahidul Islam Male July 2010 Bangladeshi
50 EM- 02 4 2004-2005   Rajia Sultana MD. Abdur Rashid Sheikh Female January 2011 Bangladeshi
51 EM- 02 5 2004-2005   Rokshana Parvin Abdul Ohab Female July 2014 Bangladeshi
52 EM- 02 6 2004-2005   Mahmoodur Rahman MD. Mujubur Rahman Male January 2013 Bangladeshi
53 EM- 02 7 2004-2005   Rumana Tabassum Dr. Saiful Islam Female July 2010 Bangladeshi
54 EM- 02 8 2004-2005   Rehnuma Hussain Zahed Hussain Female January 2011 Bangladeshi
55 EM- 02 9 2004-2005   A. H. M. Abu Naser MD. Abul khaleq Male January 2013 Bangladeshi
56 EM- 02 10 2004-2005   Nazmun Nahar Bably MD. Nazrul Islam Female July 2011 Bangladeshi
57 EM- 02 11 2004-2005   Md. Omar Faruk MD. Kawsar Ali Male July 2010 Bangladeshi
58 EM- 02 12 2004-2005   Tithi Maitra Sati Pati Maitra Female July 2010 Bangladeshi
59 EM- 02 13 2004-2005   Achia Akter MD. Ainuddin Molla Female July 2010 Bangladeshi
60 EM- 02 14 2004-2005   Monower Hossain Mukther Hossain Male January 2011 Bangladeshi
61 EM- 02 16 2004-2005   Md. Al. Razi Dr. Moyeen Uddin Male January 2011 Bangladeshi
62 EM- 02 17 2004-2005   Momtaz Begum MD. Abdul Majid Female July 2010 Bangladeshi
63 EM- 02 18 2004-2005   Jubayer Nahar MD. Abdul Majid Female January 2012 Bangladeshi
64 EM- 02 19 2004-2005   Rumana Afrin Zaman MD. Shamsuzzaman Female July 2010 Bangladeshi
65 EM- 02 20 2004-2005   Sohely Akter Abdus Sattar Female July 2010 Bangladeshi
66 EM- 02 21 2004-2005   Tamanna Nawshin Nuruzzaman Khan Female July 2010 Bangladeshi
67 EM- 02 22 2004-2005   Mst. Maksuda Pervin MD. Momin Uddin Female July 2010 Bangladeshi
68 EM- 02 23 2004-2005   Mohammad Ataur Rahman Md. Ramijuddin Male July 2010 Bangladeshi
69 EM- 02 24 2004-2005   Mir Mashihuzzaman Mir Muniruzzaman Male July 2010 Bangladeshi
70 EM- 02 25 2004-2005   Tamanna Ferdows M.A Mannan Female January 2011 Bangladeshi
71 EM- 02 26 2004-2005   Rokaya Romman Isa Shahedi Female July 2010 Bangladeshi
72 EM- 02 27 2004-2005   Md. Atiqur Rahman MD. Abdus Samad Male January 2011 Bangladeshi
73 EM- 02 28 2004-2005   Md. Rakibul Hassan MD. Shahidul Haque Male January 2011 Bangladeshi
74 EM- 02 29 2004-2005   Md. Samsul Arefin MD. Ashraf Hossain Male July 2010 Bangladeshi
75 EM- 02 30 2004-2005   Faujia Sultana Abdul Hannan Female July 2013 Bangladeshi
76 EM- 02 31 2004-2005   Fatema Tuz Zohura Abul Kashem Mohammad Shafullah Female July 2010 Bangladeshi
77 EM- 02 32 2004-2005   Abu Sayem Mirza Md. Hasibur Rahman MD. Zulfikar Ali Haider Male January 2011 Bangladeshi
78 EM- 02 33 2004-2005   Tasmia Ulfat Abu Kawsar Khan Female January 2011 Bangladeshi
79 EM- 02 34 2004-2005   Md. Gisan Hossain MD. Babul Hossain Male July 2010 Bangladeshi
80 EM- 02 35 2004-2005   Md. Imran Ali MD. Mokshed Ali Male July 2010 Bangladeshi
81 EM- 02 36 2004-2005   Sharmi Roy kumud roy Female July 2010 Bangladeshi
82 EM- 02 37 2004-2005   Sarwar Jahan Choudhory Abdul Baten Choudhury Male July 2011 Bangladeshi
83 EM- 02 38 2004-2005   Tanjina Tasmia MD. Tajul Islam Female July 2010 Bangladeshi
84 EM- 02 39 2004-2005   Md. Nazibur Rahman MD. Siddiqur Rahman Male July 2013 Bangladeshi
85 EM- 02 40 2004-2005   Mitun Banik Subash Chandra banik Male January 2011 Bangladeshi
86 EM- 02 41 2004-2005   Md. Rasel Bhuyan MD. Rajab ali bhuyan Male July 2010 Bangladeshi
87 EM- 02 42 2004-2005   Arifa Rahman MD. Azizur Rahman Female January 2013 Bangladeshi
88 EM- 02 43 2004-2005   Nazma Akter MD. Kutu Mia Female January 2011 Bangladeshi
89 EM- 02 44 2004-2005   Neyama Tasmeem Lt. col. Anwar Hossain Female July 2012 Bangladeshi
90 EM- 02 45 2004-2005   Muffruha Rahman Mojibur Rahman Female July 2010 Bangladeshi
91 EM- 02 47 2004-2005   Md. Abu Taleb MD. Abdul Alim Male July 2010 Bangladeshi
92 EM- 02 48 2004-2005   Mohammad Hasibul Hasan Mohammad Atiar Rahman Male July 2010 Bangladeshi
93 EM- 02 49 2004-2005   Syed Mahmudul Hasan Abdur Rashid Male January 2011 Bangladeshi
94 EM- 03 1 2005-2006   Farzana Alam Mou Dr. Md. Shah Alam Female July 2011 Bangladeshi
95 EM- 03 2 2005-2006   Tonima Sultana Prof. A.J.M Salek Female July 2011 Bangladeshi
96 EM- 03 3 2005-2006   Lubna Sharmin Dr. Md. Lokman Hakim Female January 2012 Bangladeshi
97 EM- 03 4 2005-2006   Tahmina Akter Md. Mojibar Rahman Female July 2011 Bangladeshi
98 EM- 03 5 2005-2006   Sanjida Sharmin Md. Jaglul Khan Female July 2013 Bangladeshi
99 EM- 03 6 2005-2006   Md. Mahamudul Hasan Md. Mostafizur Rahman Male July 2011 Bangladeshi
100 EM- 03 7 2005-2006   Sayem Hossain Chowdhury Mofazzal Hossain Chowdhury Male July 2012 Bangladeshi
101 EM- 03 8 2005-2006   Md. Abdullah-Al-Mahammud Kabir Md. Azizur Rahman Male January 2012 Bangladeshi
102 EM- 03 9 2005-2006   Abdullah Al Shaurov Sekander Mia Male January 2012 Bangladeshi
103 EM- 03 10 2005-2006   Md. Giasuddin Khan Md. Montaz Ali Khan Male July 2011 Bangladeshi
104 EM- 03 11 2005-2006   Tabia Tarannum A.T.M Shahidul Islam Female July 2011 Bangladeshi
105 EM- 03 12 2005-2006   Md. Mezbahul Moker Rabin Md. Mohosin Ali Shah Male January 2012 Bangladeshi
106 EM- 03 13 2005-2006   Israt Binte Rafique Md. Rafiqul Islam Talukder Female January 2012 Bangladeshi
107 EM- 03 14 2005-2006   Md. Rashedul Karim Md. Rezaul Karim Male July 2014 Bangladeshi
108 EM- 03 15 2005-2006   Boby Rani Bhowmick Bhazan Krisna Bhowmick Female January 2012 Bangladeshi
109 EM- 03 16 2005-2006   Humaira Yousuf MD.Yousuf Hossain Female January 2012 Bangladeshi
110 EM- 03 17 2005-2006   Kaniz Fatema A.T.M.Saifur Haque Female January 2012 Bangladeshi
111 EM- 03 18 2005-2006   Farjana Yesmin Muhammad Ramzan Ali Female July 2011 Bangladeshi
112 EM- 03 19 2005-2006   Riviare Rashid Harun-Ar-Rashid Female July 2011 Bangladeshi
113 EM- 03 20 2005-2006   Nwoshin Jahan Mohammad Ali Female July 2011 Bangladeshi
114 EM- 03 21 2005-2006   Sharmin Mostary Md. Golam Mostafa Female July 2011 Bangladeshi
115 EM- 03 22 2005-2006   Muin Uddin Talukder Saleh Uddin Talukder Male July 2011 Bangladeshi
116 EM- 03 23 2005-2006   Md. Tomal Kayser Shoshi Md. Abdul Malek Talukder Male January 2012 Bangladeshi
117 EM- 03 24 2005-2006   Mizna Mostofa Dr. Md. Golam Mostofa Female January 2015 Bangladeshi
118 EM- 03 25 2005-2006   Rezuana Ferdous D.I. Rezaul Karim Female January 2013 Bangladeshi
119 EM- 03 27 2005-2006   Md. Salauddin Ahmed Shabubddin Ahmed Male July 2012 Bangladeshi
120 EM- 03 28 2005-2006   Sheakh Md. Ali Sheakh Md. Abdul Haque Male January 2015 Bangladeshi
121 EM- 03 29 2005-2006   Tarek Bin Mazid Mohd. Abdul Mozid Male January 2013 Bangladeshi
122 EM- 03 30 2005-2006   Ayesha Farhana Md. Ferdous Female July 2012 Bangladeshi
123 EM- 03 31 2005-2006   Panna Lal Saha Palash Chandra Saha Male January 2012 Bangladeshi
124 EM- 03 32 2005-2006   Camelia Kader Md. Abdul Kader Female July 2011 Bangladeshi
125 EM- 03 33 2005-2006   Md. Hasnainul Islam DR. MD.Rafiqul Islam Male January 2012 Bangladeshi
126 EM- 03 34 2005-2006   Abir Dutta Akhail Chandra Dutta Male January 2016 Bangladeshi
127 EM- 03 35 2005-2006   Sonia Samad Dhali Abdus Samad Female January 2017 Bangladeshi
128 EM- 03 36 2005-2006   Sabrina Yesmin Barsha MD.Nurul Islam Female January 2012 Bangladeshi
129 EM- 03 37 2005-2006   Md. Golam Arefin Prince Md. Nurul Huda Male July 2013 Bangladeshi
130 EM- 03 38 2005-2006   Asif Aman Nurul Alam Male July 2011 Bangladeshi
131 EM- 03 39 2005-2006   Saikh Jannatul Kabir A.S.M.M Joglul Kabir Rana Female January 2012 Bangladeshi
132 EM- 03 40 2005-2006   Md. Arif Uz Zaman Md. Yesnul Ali Male July 2013 Bangladeshi
133 EM- 03 41 2005-2006   Hubert Lincoln Samadder Gilbert Sunil Samadder Male January 2013 Bangladeshi
134 EM- 03 42 2005-2006   Md. Ariful Islam MD.Aynal Haque Male July 2011 Bangladeshi
135 EM- 03 44 2005-2006   Kazi Towkia Rahman Kzi Habibur Rahman Female July 2011 Bangladeshi
136 EM- 03 45 2005-2006   Muhammad Amirul Islam M.D. Kamal Uddin Male January 2013 Bangladeshi
137 EM- 03 46 2005-2006   Shila Moni Saha Khokhan Kumar Saha Female January 2012 Bangladeshi
138 EM- 03 47 2005-2006   Tazin Dilruba M.A.Khaleque Female January 2015 Bangladeshi
139 EM- 03 48 2005-2006   Shahriar Arafat M.Azizur Rahman Male January 2013 Bangladeshi
140 EM- 03 49 2005-2006   A.T.M. Shafayat Shams Rocky DR.MD.Shams Uddin Male July 2013 Bangladeshi
141 EM- 03 50 2005-2006   Md. Abdullah All Mamun Khandaker Shamsul Haque Male July 2014 Bangladeshi
142 EM- 03 51 2005-2006   Kazi Muhammad Mahmudul Hasan KaziMD.Enayet Ullah Male July 2011 Bangladeshi
143 EM- 03 52 2005-2006   Sakera Tanzin MD.Aminur Islam Female July 2011 Bangladeshi
144 EM- 03 53 2005-2006   Nujhat Ferdous DR.MD.Nizam Uddin Female January 2013 Bangladeshi
145 EM- 03 54 2005-2006   Subrata Sarker Subha Jyotish Chandra Sarker Male January 2017 Bangladeshi
146 EM- 03 55 2005-2006   Md. Abdur Razzak MD.Mojammel Haq Male July 2011 Bangladeshi
147 EM- 03 57 2005-2006   Mohammad Shakibul Islam Mohammad Nasirul Islam Male January 2014 Bangladeshi
148 EM- 03 58 2005-2006   Sonia Laila Earshad Ali Female July 2011 Bangladeshi
149 EM- 03 59 2005-2006   Tanvir Kabir Humayun Kabir Male July 2014 Bangladeshi
150 EM- 03 60 2005-2006   Sabrina Akter Monirul Islam Female January 2016 Bangladeshi
151 EM- 03 61 2005-2006   Sadia Nashmil Khan Md. Abdullah Khan Female January 2012 Bangladeshi
152 EM- 03 63 2005-2006   Shamima Islam Shahidul Islam Female January 2012 Bangladeshi
153 EM- 03 64 2005-2006   Md. Didarul Karim Md. Abdul Karim Male July 2014 Bangladeshi
154 EM- 03 65 2005-2006   Nirjhar Kumar Saha Nikhil Kumar Saha Male July 2012 Bangladeshi
155 EM- 03 66 2005-2006   Farzana Rahman Md. Hafizur Rahman Female January 2013 Bangladeshi
156 EM- 03 67 2005-2006   Md. Tawhed-Al-Islam Md. Sirajul Islam Male January 2012 Bangladeshi
157 EM- 03 68 2005-2006   Sayeda Nabuat Fatema Sayed Mohammad Haidar Ali Female July 2011 Bangladeshi
158 EM- 03 69 2005-2006   Abdullah-Al-Mamun Md. Jafrul Islam Male July 2014 Bangladeshi
159 EM- 03 70 2005-2006   Yasmin Sultana Md. Abdus Samad Female January 2012 Bangladeshi
160 EM- 03 71 2005-2006   Rumana Islam Md. Nurul Islam Female January 2016 Bangladeshi
161 EM- 03 72 2005-2006   Israt Jahan Lucky Md. Mozibur Rahman Khan Female January 2013 Bangladeshi
162 EM- 03 73 2005-2006   Md. Azadur Rahman Md. Atahar Uddin Biswas Male January 2013 Bangladeshi
163 EM- 03 74 2005-2006   Anisur Rahman Jalal Uddin Ahmed Male July 2013 Bangladeshi
164 EM- 03 75 2005-2006   Mohim Chandra Ghosh Gour Chandra Ghosh Male July 2013 Bangladeshi
165 EM- 03 76 2005-2006   Subrata Sarker Sukumar Sarker Male January 2013 Bangladeshi
166 EM- 04 1 2006-2007   Afrina Binte Azad A.Z.M.Azad Female January 2012 Bangladeshi
167 EM- 04 2 2006-2007   Natasa Rahman Late.Habibur Rahman Female January 2012 Bangladeshi
168 EM- 04 3 2006-2007   Md. Ifran Ahmed Abdul Wohab Male July 2012 Bangladeshi
169 EM- 04 5 2006-2007   Daina Sinthia MD.Matiur Rahman Female January 2012 Bangladeshi
170 EM- 04 6 2006-2007   Most. Monzila Sarkar MD.Ansaruddin Sarkar Female January 2012 Bangladeshi
171 EM- 04 8 2006-2007   Muhammad Rakibul Hassan Muhammad Kutob-E-Zaman Male July 2014 Bangladeshi
172 EM- 04 9 2006-2007   Rajia Sulltana Shafiqur Rahman Female January 2012 Bangladeshi
173 EM- 04 10 2006-2007   Farhana Mahfuz MD.Mahfuzul Haque Female January 2012 Bangladeshi
174 EM- 04 11 2006-2007   Tasmia Tanjum MD.Siddiqur Rahman Female January 2012 Bangladeshi
175 EM- 04 12 2006-2007   Sharif Mohammad Faisal Bari DR.M.A.Bari Male January 2012 Bangladeshi
176 EM- 04 13 2006-2007   Md. Tangil Ahmed DR.MD.Alaluddin Male July 2012 Bangladeshi
177 EM- 04 14 2006-2007   Md. Abdul Mannan MD.Abdur Rouf Male January 2012 Bangladeshi
178 EM- 04 15 2006-2007   Kazi Maksuda Akter Kazi Mohibul Haque Female January 2012 Bangladeshi
179 EM- 04 16 2006-2007   Ummey Honey Israt Dr. Dewan abdur Rahim Female January 2012 Bangladeshi
180 EM- 04 17 2006-2007   Fatema Akter Tania Md. Jalal Uddin Female July 2012 Bangladeshi
181 EM- 04 18 2006-2007   Avilash Baral Ratneswar Baral Male July 2014 Bangladeshi
182 EM- 04 19 2006-2007   Tonmoy Bhakta Goutom Bhakta Male July 2015 Bangladeshi
183 EM- 04 20 2006-2007   Kazi Amratul Jannath Kazi Md. Shahjahan Female January 2012 Bangladeshi
184 EM- 04 21 2006-2007   Sharmina Rahman Munzur Rahman Female July 2013 Bangladeshi
185 EM- 04 22 2006-2007   A.S.M Shahariar Ahmed A.S.M Humayun Male July 2012 Bangladeshi
186 EM- 04 23 2006-2007   Papeya Rahman Tariqur Rahman Female January 2012 Bangladeshi
187 EM- 04 24 2006-2007   Tahmina Rahman Abdur Rahman Female January 2012 Bangladeshi
188 EM- 04 25 2006-2007   Khaleda Parvin Prity Md. Abdul Khaleque Female January 2013 Bangladeshi
189 EM- 04 26 2006-2007   Halima Akhter Md. Haron-Ur-Rashid Female July 2012 Bangladeshi
190 EM- 04 27 2006-2007   Farina Ferdousi Md. Mahfuzur Rahman Female January 2017 Bangladeshi
191 EM- 04 28 2006-2007   Farzina Rahman Md. Saidur Rahman Female January 2013 Bangladeshi
192 EM- 04 29 2006-2007   Md. Shorifuzzaman Md. Abdus Samad Male July 2013 Bangladeshi
193 EM- 04 30 2006-2007   Zannatul Ferdous Honey Md. Zillur Rahman Female July 2012 Bangladeshi
194 EM- 04 31 2006-2007   Md. Faridul Islam Md. Idris Ali Male January 2012 Bangladeshi
195 EM- 04 32 2006-2007   Md. Majharul Islam Md. Abdul Mannan Matabber Male January 2013 Bangladeshi
196 EM- 04 33 2006-2007   Samjukta Sen Subhas Chandra Sen Female July 2012 Bangladeshi
197 EM- 04 34 2006-2007   Khairunnesa Samchul Hague Female January 2013 Bangladeshi
198 EM- 04 35 2006-2007   Md. Nazmul Ahsan Md. Habibur Rahman Male January 2012 Bangladeshi
199 EM- 04 36 2006-2007   S.M. Zahirul Islam Md. Serazul Islam Male July 2012 Bangladeshi
200 EM- 04 37 2006-2007   Lutfun Nahar Shilamoni A.H.M. Nurullah Female January 2012 Bangladeshi
201 EM- 04 38 2006-2007   Khaleda Sultana Abdul Khaleque Female July 2012 Bangladeshi
202 EM- 04 39 2006-2007   Md. Rashedul Islam Abdul Quddus Male July 2013 Bangladeshi
203 EM- 04 40 2006-2007   Md. Shibli Sadeque Md. Hafizur Rahman Male January 2013 Bangladeshi
204 EM- 04 41 2006-2007   Md. Abu Raihan Siddique Mohammad Abu Bakkar Siddiq Male January 2014 Bangladeshi
205 EM- 04 43 2006-2007   Afroz Mehjabeen Nishat ABM Aminul Haque Female January 2012 Bangladeshi
206 EM- 04 44 2006-2007   Md. Sayeedul Haq Sayeed MD. Samsul Haq Male July 2012 Bangladeshi
207 EM- 04 45 2006-2007   Farzana Alam Md. Khurshed Alam Female July 2012 Bangladeshi
208 EM- 04 46 2006-2007   Khadiza Tul Kobra N/A Female July 2012 Bangladeshi
209 EM- 04 47 2006-2007   Shamima Alam Md. Almgir Hossain Female January 2017 Bangladeshi
210 EM- 04 48 2006-2007   Kazi Azmal Kabir Kazi Mozzamel Haque Male July 2012 Bangladeshi
211 EM- 04 49 2006-2007   Md. Rakikul Hasan Md. Nazim Uddin Male July 2012 Bangladeshi
212 EM- 04 50 2006-2007   Jahida Nasrin Md. Jahirul Amin Mia Female July 2014 Bangladeshi
213 EM- 04 51 2006-2007   Salma Akhter Md. Jahangir Alam Female January 2012 Bangladeshi
214 EM- 04 52 2006-2007   Mahedi Hasan Sahidul Islam Male January 2013 Bangladeshi
215 EM- 04 53 2006-2007   Asmoel Hasanr Rasel Mohammad Shahidullah Abed Male January 2012 Bangladeshi
216 EM- 04 54 2006-2007   Naznin Sultana Gulama Mustafa Female January 2013 Bangladeshi
217 EM- 04 56 2006-2007   Nasrin Akter Md. Nobi Hossain Female January 2012 Bangladeshi
218 EM- 04 57 2006-2007   Dibakar Halder Bipad Bhanjan Halder Male July 2013 Bangladeshi
219 EM- 04 58 2006-2007   M.S.T. Sabina Akhter Md. Sadequr Rahman Female January 2012 Bangladeshi
220 EM- 04 59 2006-2007   Prosenjit Sutradhar Kartick Chandra Sutradhar Male July 2019 Bangladeshi
221 EM- 04 60 2006-2007   Md. Farhad Hossain MD. Fazlul Haque Male January 2013 Bangladeshi
222 EM- 04 61 2006-2007   Debashish Ghosh Manobendro Ghosh Male January 2015 Bangladeshi
223 EM- 04 62 2006-2007   Mohammad Ezazul Hoque Iqubal Zaherul Haque Male January 2013 Bangladeshi
224 EM- 04 63 2006-2007   Fatema Tuz Zohora Basher Ahmed Female January 2012 Bangladeshi
225 EM- 04 64 2006-2007   Anhita Aziz Md. Ezaz Hossain Female January 2017 Bangladeshi
226 EM- 04 65 2006-2007   Sohel Rana Md. Norul Amin Male January 2013 Bangladeshi
227 EM- 04 66 2006-2007   Pritom Roy Shuvra Onil Kumar Roy Male January 2013 Bangladeshi
228 EM- 04 68 2006-2007   Nahid Binte Masum Md. Masum Ali Female July 2012 Bangladeshi
229 EM- 04 69 2006-2007   Tomal Ray Jagadish Chandra ray Male January 2012 Bangladeshi
230 EM- 04 70 2006-2007   Sajib Kumar Nath Birendra kumar Nath Male July 2012 Bangladeshi
231 EM- 04 72 2006-2007   Md. Abu Rassel Zahid Md. Nuruzzaman Sarder Male July 2014 Bangladeshi
232 EM- 04 73 2006-2007   Md. Shakil Ahmed Danisur Rahman Male July 2013 Bangladeshi
233 EM- 04 74 2006-2007   Mahbub Alam Tamser Ali Male January 2012 Bangladeshi
234 EM- 04 75 2006-2007   Mehebuba Sultana Md. Motiar Rahman Female January 2012 Bangladeshi
235 EM- 04 76 2006-2007   Syeda Nasrin DR. Abdus Salam Female January 2012 Bangladeshi
236 EM- 04 77 2006-2007   Md. Monir Us Saleheen Md. Hazrat Ali Male January 2012 Bangladeshi
237 EM- 04 78 2006-2007   Abu Zafar Md. Saleh Late Md. Abu Zaher Male January 2012 Bangladeshi
238 EM- 04 79 2006-2007   Sonia Kaiser Md. Nasir Uddin Kaiser Female January 2013 Bangladeshi
239 EM- 04 80 2006-2007   Lutfunnaher Annesha Sheikhashraf Hossain Female January 2014 Bangladeshi
240 EM- 04 81 2006-2007   Md. Imamuzzaman Muhammad Nuruzzaman Male January 2012 Bangladeshi
241 EM- 04 82 2006-2007   Md. Abu Mosabbir Md. Motior Rahman Male July 2014 Bangladeshi
242 EM- 04 83 2006-2007   Farjana Afrin Md. Abdul Malek Female January 2012 Bangladeshi
243 EM- 04 84 2006-2007   Shohana Sultana Late Sheikh Mohammad Female January 2013 Bangladeshi
244 EM- 04 85 2006-2007   Bishwa Jit Saha Umesh Chandra Saha Male January 2012 Bangladeshi
245 EM- 04 86 2006-2007   Jeasmin Akter Mohammad Ali Female January 2013 Bangladeshi
246 EM- 04 87 2006-2007   Shamsunnahar Tanny A.T.M Abdur Rahman Female July 2013 Bangladeshi
247 EM- 04 88 2006-2007   A.T.M Mustafizur Rahman Din Mohammad Male July 2014 Bangladeshi
248 EM- 04 89 2006-2007   Md. Rubel Miah Abdur Razzak Miah Male January 2014 Bangladeshi
249 EM- 04 90 2006-2007   Shabuj Ahammed Md. Amzad Hossain Male January 2015 Bangladeshi
250 EM- 04 91 2006-2007   Md. Abdullah Al Mamun Md. Abdul Jabber Male January 2014 Bangladeshi
251 EM- 04 92 2006-2007   Hafiza Akter Habibur Rhaman Female January 2014 Bangladeshi
252 EM- 04 93 2006-2007   Md. Rais Uddin Sujon Md. Afsar Uddin Male January 2015 Bangladeshi
253 EM- 04 94 2006-2007   Md. Zahidul Islam Md. Belayet Hossin Male January 2014 Bangladeshi
254 EM- 04 95 2006-2007   Md. Arif Ul Hasan Md. Nurun Nabi Male January 2014 Bangladeshi
255 EM- 04 96 2006-2007   Sadia Afrin Md. Abdul Bari Female January 2015 Bangladeshi
256 EM- 04 97 2006-2007   Sumyia Mehrin Md. Abul Kalam Female January 2015 Bangladeshi
257 EM- 04 98 2006-2007   S. M. Sakif Kaiser Dr. Md. Fazlul Haque Sheikh Male July 2014 Bangladeshi
258 EM- 04 99 2006-2007   Pijush Chandra Sarkar Ram Krisna Sarkar Male January 2014 Bangladeshi
259 EM- 04 100 2006-2007   Iftekhar Alam Mahabub Alam Foraji Male July 2014 Bangladeshi
260 EM- 04 101 2006-2007   Mst. Sadia Afrin Md. Altafur Rahman Female January 2014 Bangladeshi
261 EM- 04 102 2006-2007   Sadika Rashid Md. Abdur Rashid Female January 2014 Bangladeshi
262 EM- 04 103 2006-2007   Afsana Rahman Md. Khaliur Rahman Female January 2014 Bangladeshi
263 EM- 04 104 2006-2007   Sanjida Akter Setu Md. Moklesur Rahman Female January 2014 Bangladeshi
264 EM- 04 105 2006-2007   Mallika Mahatma Manindra Mahatma Female January 2014 Bangladeshi
265 EM- 04 106 2006-2007   Zohora Akter Md . Zulhas Uddin Female January 2014 Bangladeshi
266 EM- 04 107 2006-2007   Mohammed Saiful Islam Md. Abul Kalam Male January 2014 Bangladeshi
267 EM- 04 108 2006-2007   Sadia Islam Shifa Md . Shafiqul Islam Female January 2014 Bangladeshi
268 EM- 04 109 2006-2007   Afroza Sharmin Md . Abul Kashem Female January 2014 Bangladeshi
269 EM- 04 110 2006-2007   Kaniz Fatema Bristy Sultan Mahmud Alam Female July 2014 Bangladeshi
270 EM- 04 111 2006-2007   Sanjib Saha Late Shudir Kumar Saha Male January 2015 Bangladeshi
271 EM- 05 1 2007-2008   Nahal Mostak Khan Arnob MD. Mostak Uddin Khan Male January 2013 Bangladeshi
272 EM- 05 2 2007-2008   Faizur Rahman sarder Matiur Rahman Male January 2013 Bangladeshi
273 EM- 05 3 2007-2008   Mahmuda Aktar Nipa MD. Billal Hossain Female July 2014 Bangladeshi
274 EM- 05 4 2007-2008   Raisa Binte Alam Shah Alam Female January 2016 Bangladeshi
275 EM- 05 5 2007-2008   Shuvra Banik Badal Banik Male January 2017 Bangladeshi
276 EM- 05 6 2007-2008   S.M. Farhanul Haque Azizul Haque Sardar Male January 2013 Bangladeshi
277 EM- 05 7 2007-2008   Sanjida Sultana Rupa Abdus Sattar Prpdhan Female January 2016 Bangladeshi
278 EM- 05 8 2007-2008   Sharmin Akter Swarna Abdus sobhan Mia Female January 2013 Bangladeshi
279 EM- 05 9 2007-2008   Sunanda Biswas DR. Sudhenda Prakash Biswas Female January 2013 Bangladeshi
280 EM- 05 10 2007-2008   Md Musleh Uddin MD.Jamal Uddin Male January 2014 Bangladeshi
281 EM- 05 11 2007-2008   Rahima Akter MD. Mobarak Ali Female January 2014 Bangladeshi
282 EM- 05 12 2007-2008   Kaniz Fatema MD. Abdul Quader Bhuyian Female January 2013 Bangladeshi
283 EM- 05 13 2007-2008   Imran Khan Abdullah Yahia Khan Male January 2013 Bangladeshi
284 EM- 05 14 2007-2008   K.M. Rashed A. Satter Male January 2013 Bangladeshi
285 EM- 05 15 2007-2008   Fariha Fairuze A.F.M Abdul Baqui Female January 2013 Bangladeshi
286 EM- 05 16 2007-2008   Kawshik Ahmed MD. Abdul Faiz Male January 2015 Bangladeshi
287 EM- 05 17 2007-2008   Shamima Sharmin DR.MD. Shah Alam Female January 2013 Bangladeshi
288 EM- 05 18 2007-2008   A.K.M. Shahriar MD. Sulaiman Male January 2014 Bangladeshi
289 EM- 05 19 2007-2008   Sabeeha Sultana Abdul Hannan Shakh Female January 2013 Bangladeshi
290 EM- 05 20 2007-2008   Yusuf Jamil Arman Amir Alam sarkar Male January 2013 Bangladeshi
291 EM- 05 22 2007-2008   Mamunur Rashid Mohammad Selim Reza Male January 2013 Bangladeshi
292 EM- 05 23 2007-2008   Mir Afrina Mir Masum Ali Female January 2014 Bangladeshi
293 EM- 05 24 2007-2008   Nishat Sharmin Akhi MD.Mosarrof Hossain Female July 2013 Bangladeshi
294 EM- 05 25 2007-2008   Md. Zahid Hasan MD. Habibulluh Male January 2013 Bangladeshi
295 EM- 05 26 2007-2008   Rafiqul Haq Sourav Mohammad samsul Haq Male July 2013 Bangladeshi
296 EM- 05 27 2007-2008   Farhana Taj Mimi DR. MD. Motaleb Hossain Female January 2016 Bangladeshi
297 EM- 05 29 2007-2008   Faisal Ahmed MD. Abdul Quyam Male July 2015 Bangladeshi
298 EM- 05 30 2007-2008   Nashid Sultana MD. Siddqur Rahman Female January 2014 Bangladeshi
299 EM- 05 31 2007-2008   Suman Kar Milon Kar Male July 2013 Bangladeshi
300 EM- 05 32 2007-2008   Ananya Baidya Ankhi Christopher Tushar Baidya Female January 2013 Bangladeshi
301 EM- 05 34 2007-2008   Shammi Islam Toma MD. Nazrul Islam Female July 2013 Bangladeshi
302 EM- 05 35 2007-2008   Md. Al-Mamun MD. Abdul Mannan Male July 2016 Bangladeshi
303 EM- 05 36 2007-2008   Iftekhar Muhsin A.U.M Muhsin Male January 2014 Bangladeshi
304 EM- 05 37 2007-2008   Md. Rashed Mahmud Sourav S.M.A Samad Male January 2015 Bangladeshi
305 EM- 05 38 2007-2008   Neshwa Rahman DR. MD. Azizur Rahman Female January 2013 Bangladeshi
306 EM- 05 40 2007-2008   Mariya Jabin Halim Sarkar Female January 2013 Bangladeshi
307 EM- 05 41 2007-2008   Shamsul Abedin Mohammad Naser MD. Shamsul Alam Chow Male January 2013 Bangladeshi
308 EM- 05 42 2007-2008   Mashuda Naznin Rokeya Mosharraf Hossain Female January 2013 Bangladeshi
309 EM- 05 43 2007-2008   Jamil Chowdhury Dr Abdul Jalil Chow Male January 2013 Bangladeshi
310 EM- 05 44 2007-2008   Shamsun Nahar MD. Asheque Ali Prodhan Female January 2014 Bangladeshi
311 EM- 05 45 2007-2008   Md. Tanvir Jahan MD. Bazlur Rahman Male July 2013 Bangladeshi
312 EM- 05 46 2007-2008   Samira Noor MD. Rezanur Rahman Female January 2014 Bangladeshi
313 EM- 05 47 2007-2008   Rahmat Ullah MD. Hazrat Ali Male January 2013 Bangladeshi
314 EM- 05 48 2007-2008   Kazi Sadman Ahamed Kazi Sabber Ahamed Male January 2013 Bangladeshi
315 EM- 05 49 2007-2008   Md. Tawsif Alam DR. MD. Jahangir Alam Male July 2013 Bangladeshi
316 EM- 05 50 2007-2008   Tashrin Khan Tama MD. Mizanur Rahman Khan Female January 2013 Bangladeshi
317 EM- 05 51 2007-2008   Tareq Hasan Adnan Mizanur Rahman Male July 2013 Bangladeshi
318 EM- 05 52 2007-2008   Sharmin Nahar MD. Shahjahan Mian Female January 2013 Bangladeshi
319 EM- 05 53 2007-2008   A.H.M. Mahtab Uddin A.K.M Manshur Male January 2013 Bangladeshi
320 EM- 05 54 2007-2008   Meherun Nessa Faria S.M Farroq Hossain Female January 2013 Bangladeshi
321 EM- 05 55 2007-2008   Mohammad Masud Parvaz Mohammad Abul Kashem Male January 2017 Bangladeshi
322 EM- 05 56 2007-2008   Md. Ashikur Rahman MD. Mizanur Rahman Male July 2015 Bangladeshi
323 EM- 05 57 2007-2008   Md. Shahariar Rahman MD. Saidur Rahman Male January 2015 Bangladeshi
324 EM- 05 58 2007-2008   Andishae Haasan DR. Qumrul Hassan Female January 2013 Bangladeshi
325 EM- 05 59 2007-2008   Md. Moniruzzaman MD. Anisur Rahman Male July 2013 Bangladeshi
326 EM- 05 60 2007-2008   Md. Shamim Misir MD. Mohsin Male January 2013 Bangladeshi
327 EM- 05 61 2007-2008   Sadia Sabrin Bari MD. Abdul Bari Miah Female July 2013 Bangladeshi
328 EM- 05 62 2007-2008   Al-Iftekhar Said Ahmed Male July 2014 Bangladeshi
329 EM- 05 63 2007-2008   Rahatul Jannat Nishat DR. A,M,M Saif Uddin Female July 2013 Bangladeshi
330 EM- 05 64 2007-2008   Tanzilur Rahman Sharan Mustafizur Rahman Male January 2015 Bangladeshi
331 EM- 05 67 2007-2008   Md. Faisal Hasan MD. Liaquat Hossain Male January 2013 Bangladeshi
332 EM- 05 68 2007-2008   Nabil Hafiz DR. S.M Abdul Hafiz Male January 2013 Bangladeshi
333 EM- 05 69 2007-2008   Aysha Siddika Raza Harun ur Rashid Female January 2014 Bangladeshi
334 EM- 05 70 2007-2008   Mir Shamsad Hossain Mir Anwar Hossain Male January 2013 Bangladeshi
335 EM- 05 71 2007-2008   Md. Shahriar Kabir MD. AbdulWadud Male July 2016 Bangladeshi
336 EM- 05 72 2007-2008   Gazi Salauddin MD. Abdul Malek Male January 2013 Bangladeshi
337 EM- 05 73 2007-2008   Aysha Akther MD. Abdul Bari Female January 2014 Bangladeshi
338 EM- 05 74 2007-2008   Sadin Sanjib Sirajul Haque Male July 2013 Bangladeshi
339 EM- 05 75 2007-2008   Md. Jakir Hosen MD. Shahidullah Mirda Male January 2013 Bangladeshi
340 EM- 05 76 2007-2008   Shamim Reza Md. Moslem Uddin Male July 2014 Bangladeshi
341 EM- 05 77 2007-2008   Sheikh Abdullah Al Hossain Sheikh Abdus Satter Male July 2015 Bangladeshi
342 EM- 05 78 2007-2008   Chandan Kumar Mandal Chitta Ranjan Mandal Male July 2015 Bangladeshi
343 EM- 05 79 2007-2008   Md. Ataur Rohman Md. Lahaz Uddin Male July 2017 Bangladeshi
344 EM- 05 80 2007-2008   Subrata Roy Jatish Chandra Roy Male January 2014 Bangladeshi
345 EM- 05 81 2007-2008   Raushon Ara Abdur Rashid Female January 2014 Bangladeshi
346 EM- 05 82 2007-2008   Tanjina Afrin Abdul Aowal Female July 2014 Bangladeshi
347 EM- 05 84 2007-2008   Samuel Falia Badal Falia Male July 2015 Bangladeshi
348 EM- 05 85 2007-2008   Mostafizur Rahman Md. Enamul Haque Male January 2014 Bangladeshi
349 EM- 06 1 2008-2009   Md. Shahriar Zaki Md.Zakiur Rahman Male January 2018 Bangladeshi
350 EM- 06 2 2008-2009   Navana Islam Ether MD.Nazrul Islam Female January 2016 Bangladeshi
351 EM- 06 3 2008-2009   Md. Tofazzal Hossain Bhuyan MD.Mofizul Islam Bhuyan Male July 2014 Bangladeshi
352 EM- 06 4 2008-2009   Razia Sultana MD.Romjan Ali Female July 2014 Bangladeshi
353 EM- 06 5 2008-2009   Mahmudur Rahman MD.Rezoanul Haque Male July 2017 Bangladeshi
354 EM- 06 7 2008-2009   Masud Rana A. Rashid Khan Male July 2014 Bangladeshi
355 EM- 06 8 2008-2009   Shinthia Masud MD.Wollullah Molla Female July 2015 Bangladeshi
356 EM- 06 9 2008-2009   Mohammed Saiful Islam MD.Joynal Talukder Male July 2017 Bangladeshi
357 EM- 06 10 2008-2009   Samsul Arefin Prodhan MD.Rafiqul Islam Male January 2014 Bangladeshi
358 EM- 06 11 2008-2009   Anowarul Azim MD.Golam Mostofa Male January 2014 Bangladeshi
359 EM- 06 12 2008-2009   Sabrina Haque G.H.M.Shahidul Haque Female January 2014 Bangladeshi
360 EM- 06 13 2008-2009   A.F.M. Shahjahan MD.Sekender Ali Mondal Male July 2014 Bangladeshi
361 EM- 06 14 2008-2009   Khaleda Akter Abdul Khayer Female January 2014 Bangladeshi
362 EM- 06 15 2008-2009   A. Af. Am. Sarfaraj Ajnani DR. Abdul Mannan Male July 2018 Bangladeshi
363 EM- 06 16 2008-2009   Marufa Afrin Mila Mahabubar Rahman Female January 2014 Bangladeshi
364 EM- 06 17 2008-2009   Md. Khayrul Islam MD.Nurul Islam Male January 2016 Bangladeshi
365 EM- 06 18 2008-2009   Nazmoon Nahar Liza Md.Quddus Ali Female January 2014 Bangladeshi
366 EM- 06 19 2008-2009   M M Moinuddin Setu MD.Habibur Rahman MunShi Male January 2014 Bangladeshi
367 EM- 06 20 2008-2009   Rokhsana Aktar MD.Rafiqul Islam Female July 2014 Bangladeshi
368 EM- 06 21 2008-2009   Md. Habibur Rahman MD.Azahar Ali Male January 2016 Bangladeshi
369 EM- 06 22 2008-2009   Nusrat Jahan Shirmen Harunur Rashid Sarkar Female January 2014 Bangladeshi
370 EM- 06 23 2008-2009   Md. Jakir Hossain MD.Abul Hossain Male January 2014 Bangladeshi
371 EM- 06 25 2008-2009   Md. Bayazid Alam MD. Isa Haque Ali Male July 2014 Bangladeshi
372 EM- 06 27 2008-2009   Sharmin Akther MD.Shafiz Uddin Female July 2014 Bangladeshi
373 EM- 06 28 2008-2009   Rukaia Labiba Rafa Rabiul Hosain Female January 2014 Bangladeshi
374 EM- 06 29 2008-2009   Md. Amirul Islam Kudrat Ullah A.K.M.Nurul Islam Male July 2014 Bangladeshi
375 EM- 06 30 2008-2009   Farzana Papia Bashir Ahmed Female January 2016 Bangladeshi
376 EM- 06 31 2008-2009   Afsana Sharmin MD.Alauddin Female January 2015 Bangladeshi
377 EM- 06 32 2008-2009   Asm Mahmud Rabby S M A Bari Male January 2014 Bangladeshi
378 EM- 06 33 2008-2009   Fazilatun Nessa MD.A Kashem Female January 2015 Bangladeshi
379 EM- 06 34 2008-2009   Md. Al-Fahad MD.Gulam Mostofa Male July 2014 Bangladeshi
380 EM- 06 35 2008-2009   Ifsheta Shabnom Sony D.M.Abdus Sattar Female January 2014 Bangladeshi
381 EM- 06 36 2008-2009   Zalis Mahmud Abul Hossain Khan Male July 2014 Bangladeshi
382 EM- 06 37 2008-2009   Asma Ul Husan Abdul Mannan Buiyan Female January 2014 Bangladeshi
383 EM- 06 38 2008-2009   Makhjum Hasan Maruf M.A.Jalil Male January 2015 Bangladeshi
384 EM- 06 39 2008-2009   Zannatul Farzana Humayra Abul Hossain Female January 2014 Bangladeshi
385 EM- 06 40 2008-2009   Md. Mynul Islam Md. Asaduzzaman Male July 2014 Bangladeshi
386 EM- 06 41 2008-2009   Zannatul Ferdous Khanam Mohammad Aminul Islam Khan Female January 2014 Bangladeshi
387 EM- 06 42 2008-2009   Shah Nizam Uddin Shaon Shah Akram Hossain Male January 2014 Bangladeshi
388 EM- 06 43 2008-2009   Shanjida Feroz Snigdha Md. Feroz Akhter Female July 2017 Bangladeshi
389 EM- 06 44 2008-2009   Md. Al Imran Mim Laate. Zohurul Islam Male January 2014 Bangladeshi
390 EM- 06 45 2008-2009   Tonmoy Chakraborty Pramod Chakraborty Male January 2014 Bangladeshi
391 EM- 06 47 2008-2009   Baki Billah Md. Mosleh Uddin Male July 2017 Bangladeshi
392 EM- 06 48 2008-2009   Sultana Hafeza Ashekin Abdul Hamid Mollah Female January 2018 Bangladeshi
393 EM- 06 49 2008-2009   Avijit Saha Narayn Chandra Shaha Male January 2014 Bangladeshi
394 EM- 06 50 2008-2009   Suriya Akter Rupa Md. Abu Yousuf Female July 2014 Bangladeshi
395 EM- 06 51 2008-2009   Aktaruzzaman Suman Md. Sundar Ali Male July 2014 Bangladeshi
396 EM- 06 52 2008-2009   Sarah Afrin Md. Golam Kabir Female January 2014 Bangladeshi
397 EM- 06 54 2008-2009   Fatema Tujjahura Md. Alim Uddin Female July 2015 Bangladeshi
398 EM- 06 55 2008-2009   Akas Biswas Dinesh Biswas Male January 2014 Bangladeshi
399 EM- 06 56 2008-2009   Maherunnesa Irin Md. Afsar Uddin Molla Female July 2014 Bangladeshi
400 EM- 06 57 2008-2009   S.M Amdadul Hoque Milon Abul Kalam Azad Male July 2017 Bangladeshi
401 EM- 06 58 2008-2009   Sk. Faieq Siddique Shaikh Abubakar Siddique Male January 2014 Bangladeshi
402 EM- 06 59 2008-2009   Ismat Chowdhury Md. Shadatulla Chowdhury Female July 2014 Bangladeshi
403 EM- 06 60 2008-2009   Ejaz Ahmed Gias Uddin Male July 2014 Bangladeshi
404 EM- 06 61 2008-2009   Farzana Hoque A.K.M Fajlul Haque Female January 2014 Bangladeshi
405 EM- 06 62 2008-2009   Kaiser Hamid Md. Abul Bashar Male July 2014 Bangladeshi
406 EM- 06 63 2008-2009   Mst. Umma Khair Fatema Md. Abdul Khaleque Female January 2014 Bangladeshi
407 EM- 06 64 2008-2009   Md. Mothakbir Hossain Md. Hashem Ali Male January 2014 Bangladeshi
408 EM- 06 65 2008-2009   Rasheda Noor Fazlur Rahman Female July 2017 Bangladeshi
409 EM- 06 66 2008-2009   Md. Selim Ahmed Md. Chanmia Monodol Male July 2015 Bangladeshi
410 EM- 06 67 2008-2009   Mst. Aziza Khatun Md. Azaharul Islam Female January 2016 Bangladeshi
411 EM- 06 68 2008-2009   Tanvir Chowdhury Linkon Nobirul Islam Chowdhury Male January 2016 Bangladeshi
412 EM- 06 69 2008-2009   Mst. Sagarika Nahar M.M Gohor Ali Female January 2016 Bangladeshi
413 EM- 06 70 2008-2009   Shahidullah Abdul Malak Male July 2016 Bangladeshi
414 EM- 06 71 2008-2009   Tabassum Kabir Dr. Abu Mohd. Khairul Islam Female July 2014 Bangladeshi
415 EM- 06 72 2008-2009   Shuvashis Paul Ajit Kumar Paul Male July 2015 Bangladeshi
416 EM- 06 73 2008-2009   Tanzila Binte Mannan Md. Abdul Mannan Female July 2014 Bangladeshi
417 EM- 06 74 2008-2009   Md. Mehrab Hossain Md. Abdur Rashid Male July 2016 Bangladeshi
418 EM- 06 75 2008-2009   Mustareen Mannan Dr. M.A Mannan Female January 2017 Bangladeshi
419 EM- 06 76 2008-2009   Nusrat Jahan Snigdha Md. Nazrul Islam Babul Female July 2014 Bangladeshi
420 EM- 06 77 2008-2009   Md. Firoz Alam Md. Omar Ali Male January 2014 Bangladeshi
421 EM- 06 78 2008-2009   Khaleda Yeasmin Lima Md. Abdul Khaled Mia Female July 2018 Bangladeshi
422 EM- 06 80 2008-2009   Sadia Afrin Md. Mokseda Ali Female January 2014 Bangladeshi
423 EM- 06 81 2008-2009   Raj Kumar Biswas Shamal Kumar Biswas Male January 2018 Bangladeshi
424 EM- 06 82 2008-2009   Abdullah Al Razi Md. Mojibar Rahman Male July 2016 Bangladeshi
425 EM- 06 83 2008-2009   Siddika Sanjida Md. Mohashin Female January 2014 Bangladeshi
426 EM- 06 84 2008-2009   A.A.M. Kamar Uddin Kazi Main Uddin Khadem Male July 2015 Bangladeshi
427 EM- 06 85 2008-2009   Sayma Sadia A.B.M Yahya Female July 2015 Bangladeshi
428 EM- 06 86 2008-2009   Sajol Datto Sattya Ranjan Datto Male January 2014 Bangladeshi
429 EM- 06 87 2008-2009   Shaikh Somaitah Sircar Moazzem Hussain Sarker Female July 2015 Bangladeshi
430 EM- 06 90 2008-2009   Priyanka Dey Swapon Kumer Dey Female July 2014 Bangladeshi
431 EM- 06 91 2008-2009   Sohag Chandra Sarkar Purna Chandra Sarkar Male January 2015 Bangladeshi
432 EM- 06 92 2008-2009   Md. Shahriar Hossain Md. Abdul Hakim Morol Male January 2017 Bangladeshi
433 EM- 06 93 2008-2009   Refayet Amin M.D Nasir Uddin Male January 2017 Bangladeshi
434 EM- 06 94 2008-2009   A. T. M. Rashedul Alam A, K, H Soharab Hossain Male January 2016 Bangladeshi
435 EM- 06 95 2008-2009   Farua Tanni M.D Giasuddin Female July 2015 Bangladeshi
436 EM- 06 96 2008-2009   Shahrina Akter Shah Alam Female January 2015 Bangladeshi
437 EM- 06 97 2008-2009   Sima Akter Hakim Saik Female January 2015 Bangladeshi
438 EM- 06 98 2008-2009   Nafisa Parvin Md Shamim Hasan Female July 2015 Bangladeshi
439 EM- 06 99 2008-2009   Sourav Kumar Saha Swadesh Ranjan Saha Male July 2015 Bangladeshi
440 EM- 06 100 2008-2009   Abdulla Al-Alayub Mohammad Ali Male July 2017 Bangladeshi
441 EM- 06 101 2008-2009   Jhalak Paul Jayti Bikash Paul Female January 2015 Bangladeshi
442 EM- 06 102 2008-2009   Subir Gupta Suvash Chandra Gupta Male July 2015 Bangladeshi
443 EM- 06 103 2008-2009   Md. Ziaullah Khan Md. Mozibar Rahaman Khan Male July 2015 Bangladeshi
444 EM- 06 104 2008-2009   G. M. Azharul Islam G. M. Malek Hossen Male July 2015 Bangladeshi
445 EM- 06 105 2008-2009   Md. Kamrul Hasan Md. Habibur Rahaman Male January 2018 Bangladeshi
446 EM- 06 106 2008-2009   Palash Chandra Das Ranjit Chandra Das Male July 2015 Bangladeshi
447 EM- 06 107 2008-2009   Kowsar Ahmed Ruhul Amin Male July 2015 Bangladeshi
448 EM- 06 108 2008-2009   Farzana Binte Awal Urmi Md. Abdul Awal Female July 2018 Bangladeshi
449 EM- 06 109 2008-2009   Farjana Akter Abul Bashar Female January 2014 Bangladeshi
450 EM- 07 1 2009-2010   Nahin Mahmud Md. Rustam Ali Male July 2015 Bangladeshi
451 EM- 07 2 2009-2010   Laila Akhter Rumpa Md. Fazle Rabbi Female July 2015 Bangladeshi
452 EM- 07 3 2009-2010   Shakil Ahmed Dr. Md. Abdus Shukur Male July 2015 Bangladeshi
453 EM- 07 4 2009-2010   Shah Moontaha Nasrin Shah Md. Mofakkarul Islam Female January 2015 Bangladeshi
454 EM- 07 5 2009-2010   Anika Naziat Majumder Shibendu Majumder Female January 2017 Bangladeshi
455 EM- 07 6 2009-2010   Abdul Mukit Dr. Md. Abdul Hamid Shikh Male January 2015 Bangladeshi
456 EM- 07 7 2009-2010   Md. Atiqur Rahman Md. Hasan Ali Male January 2015 Bangladeshi
457 EM- 07 8 2009-2010   Israt Zinat Eva Md. Eunus Female July 2015 Bangladeshi
458 EM- 07 9 2009-2010   Mohammad Hasanuzzaman Mohammmad Nurul Islam Male July 2015 Bangladeshi
459 EM- 07 10 2009-2010   Mst. Asma Akter Md. Aminul Islam Female January 2015 Bangladeshi
460 EM- 07 11 2009-2010   Ashim Pal Sshit Baran Pal Male July 2015 Bangladeshi
461 EM- 07 12 2009-2010   Asmaul Husna Md. Khalequzzaman Female January 2015 Bangladeshi
462 EM- 07 13 2009-2010   Md. Shamim Rahman Md. Habibur Rahman Male January 2015 Bangladeshi
463 EM- 07 14 2009-2010   Nishat Tasnim Md. Abdul Awal Female July 2015 Bangladeshi
464 EM- 07 15 2009-2010   Md. Faisal Rahman Md. Firozur Rahman Male July 2016 Bangladeshi
465 EM- 07 16 2009-2010   Nusrat Mannan Abdul Mannan Female January 2015 Bangladeshi
466 EM- 07 17 2009-2010   Md. Nayeem Ahmed Talukder Md. Rezaul Karim Talukder Male January 2015 Bangladeshi
467 EM- 07 19 2009-2010   Wasse Uddin Ahmed Saleh Prof. Dr. Md. Saleh Uddin Male July 2015 Bangladeshi
468 EM- 07 20 2009-2010   Md. Imran Khan Anwarul Islam Male July 2016 Bangladeshi
469 EM- 07 21 2009-2010   Md. Suman Parves Md. meser Uddin Male January 2015 Bangladeshi
470 EM- 07 22 2009-2010   Devavrata Sarkar Dr. Devendra Nath Sarkar Male July 2016 Bangladeshi
471 EM- 07 23 2009-2010   Nazmul Alam Md. Awlad Hossain Male July 2015 Bangladeshi
472 EM- 07 24 2009-2010   Ayon Kumar Saha Arun Kumar Saha Male July 2015 Bangladeshi
473 EM- 07 25 2009-2010   Tasmina Akter Keya Md. Nazrul Islam Female January 2015 Bangladeshi
474 EM- 07 26 2009-2010   Md. Seebat Masrur Engr. Md. Matiur Rahman Male July 2015 Bangladeshi
475 EM- 07 27 2009-2010   Rubiya Islam Linda Md. RAfiqul Islam Female July 2017 Bangladeshi
476 EM- 07 28 2009-2010   Md. Istiaq Bin Ali Md. Ali Hossain Male July 2015 Bangladeshi
477 EM- 07 29 2009-2010   A.B.M Moksudul Haque MD.Abul Ansar Male January 2016 Bangladeshi
478 EM- 07 30 2009-2010   Sinchia Sharmin Binte Shahid MD.Shahid Ullah Female January 2015 Bangladeshi
479 EM- 07 31 2009-2010   Surovi Akter Shahadat Hossain Female January 2018 Bangladeshi
480 EM- 07 32 2009-2010   Prakash Dahal Hari Bahadur Dahal Male July 2015 Nepali
481 EM- 07 33 2009-2010   Chandra Bhushan Chaudhary Birbahadur Chaudhary Male January 2015 Nepali
482 EM- 07 34 2009-2010   Abdullah Al Faisal Md. Khorsed Alom Male January 2015 Bangladeshi
483 EM- 07 35 2009-2010   Ashfaque Ahammadh Md. Israphil Rain Male January 2016 Nepali
484 EM- 07 36 2009-2010   Darpan Nepali Basant Bahadur Nepali Female January 2015 Nepali
485 EM- 07 37 2009-2010   Einstein Laghu Ram laghu Male July 2015 Nepali
486 EM- 07 38 2009-2010   Aleena Bhari Mahendra Kumar Bhari Female January 2015 Nepali
487 EM- 07 39 2009-2010   Bhawana Chand Ghnesh Bahadur Chand Female January 2015 Nepali
488 EM- 07 40 2009-2010   Harun-Or-Rashid Ahmad Ali Male July 2016 Bangladeshi
489 EM- 07 41 2009-2010   Natasha Rashid Harun-or-Rashid Female January 2017 Bangladeshi
490 EM- 07 42 2009-2010   Sadia Afrin Jahan MD. Shahjahan Female July 2016 Bangladeshi
491 EM- 07 43 2009-2010   Joyanta Sarker Prahlad Saker Male July 2015 Bangladeshi
492 EM- 07 44 2009-2010   Tahmina Akter MD. Anwar Hossain Female January 2017 Bangladeshi
493 EM- 07 45 2009-2010   Nikita Chowdhury Kishore Chowdhury Female January 2015 Bangladeshi
494 EM- 07 46 2009-2010   Lokesh Chowdhury Shyam Sundar Agarwalla Male January 2015 Bangladeshi
495 EM- 07 47 2009-2010   Most Morium Aktar MD. Afser Ali Sorker Female July 2015 Bangladeshi
496 EM- 07 48 2009-2010   Md. Rafiqul Islam Bhuiyan MD. Wahiduzzaman Bhuian Male January 2018 Bangladeshi
497 EM- 07 49 2009-2010   Avijit Halder Sailendra Nath Halder Male January 2015 Bangladeshi
498 EM- 07 50 2009-2010   Md.Talebur Rahman Md. Sofiullah Male July 2019 Bangladeshi
499 EM- 07 52 2009-2010   Saurav Aryal Suresh Parshad Upadhyay Male July 2015 Nepali
500 EM- 07 53 2009-2010   Pankaj Kumar Yadav Madhav Prasad Yadav Male January 2015 Nepali
501 EM- 07 54 2009-2010   Bikky Prasad Gupta Bijay Prasad Gupta Male July 2015 Nepali
502 EM- 07 55 2009-2010   Sanjeet Kumar Jaiswal Shambhu Chaudhary Male July 2015 Nepali
503 EM- 07 56 2009-2010   Saroj Kumar Yadav Sahadwa Ray Male July 2018 Nepali
504 EM- 07 57 2009-2010   Prem Kumar Das Mahabir Das Male January 2015 Nepali
505 EM- 07 60 2009-2010   Ashesh Rai Amrit Rai Male January 2015 Nepali
506 EM- 07 61 2009-2010   Sumit Singh DR.Jeevan Kumar Singh Male January 2015 Nepali
507 EM- 07 62 2009-2010   Mohsin Idrishi Mobin Ahmad Idrishi Male January 2015 Nepali
508 EM- 07 63 2009-2010   Shashank Shekhar Surandra Mohan Lal Das Male July 2016 Nepali
509 EM- 07 65 2009-2010   Jamillu Rahman Abdul Salam Male January 2015 Nepali
510 EM- 07 66 2009-2010   Noori Khatun MR.Abdul Sattar Halwai Female January 2015 Nepali
511 EM- 07 69 2009-2010   Nabila Ahshan MD. Ziaul Ahshan Female July 2019 Bangladeshi
512 EM- 07 70 2009-2010   Helena Akter Lucky Abdul Halim Female January 2017 Bangladeshi
513 EM- 07 71 2009-2010   Tanvir Ahmeed MD. Nazrul Islam Male July 2017 Bangladeshi
514 EM- 07 72 2009-2010   Farzana Akter Happy Md. Fazlur Rahman Female January 2017 Bangladeshi
515 EM- 07 73 2009-2010   Md. Shahin Reza MD.Golam Sarower Male July 2015 Bangladeshi
516 EM- 07 74 2009-2010   Syeda Nosrat Tohfa MR.Syed Alam Female July 2015 Bangladeshi
517 EM- 07 75 2009-2010   Shafayet Hossain Riyan MD. Jirat Hosaain Male January 2015 Bangladeshi
518 EM- 07 76 2009-2010   Mariom Akter MD. Yasin Ali Female January 2016 Bangladeshi
519 EM- 07 77 2009-2010   Swapnil Saha Bimal Chandra Saha Male July 2015 Bangladeshi
520 EM- 07 78 2009-2010   Zannatul Raiyana MD. Nawab Ali Female July 2017 Bangladeshi
521 EM- 07 79 2009-2010   Omit Sowrov MD.Abul Khair Male July 2015 Bangladeshi
522 EM- 07 80 2009-2010   Asmaul Husna MD. Abdul Kader Female January 2015 Bangladeshi
523 EM- 07 81 2009-2010   Shamma Rubab Khan DR. Sayedee Khan Female January 2015 Bangladeshi
524 EM- 07 82 2009-2010   Tanvir Ahmed Shohan MD. Alauddin Male January 2015 Bangladeshi
525 EM- 07 83 2009-2010   Jannatul Tasnim Abdul Haque Female January 2015 Bangladeshi
526 EM- 07 84 2009-2010   Fatema Tuz Zohra MD. Alamgir Hossain Female July 2015 Bangladeshi
527 EM- 07 85 2009-2010   Jannatul Ferdous Aksedur Rahman Female January 2015 Bangladeshi
528 EM- 07 86 2009-2010   Tasnia MD. Jahangir Hossain Female January 2015 Bangladeshi
529 EM- 07 87 2009-2010   Tamanna Afrin A. T. Mustafa Tlindal Female January 2015 Bangladeshi
530 EM- 07 88 2009-2010   Afsana Hossain Chaity Anwar Hossain Female July 2015 Bangladeshi
531 EM- 07 89 2009-2010   Sydul Islam Monna Delwar Hossain Male January 2015 Bangladeshi
532 EM- 07 91 2009-2010   Subrin Akter Sofiul Islam Female January 2017 Bangladeshi
533 EM- 07 92 2009-2010   Atul Pal Ashit Baran Pal Male July 2015 Bangladeshi
534 EM- 07 93 2009-2010   Asma Abedin Tumpa Late AShraful Abadin Female January 2015 Bangladeshi
535 EM- 07 94 2009-2010   Mohammad Rezaur Rahman Mohammad Mahbubur Rahman Male July 2015 Bangladeshi
536 EM- 07 95 2009-2010   Fatima Fariha Anika Md. Abdul Hoque Female January 2017 Bangladeshi
537 EM- 07 97 2009-2010   Nigar Sultana Md. Nasir Ahmmed Bhuian Female July 2015 Bangladeshi
538 EM- 07 98 2009-2010   Ayesha Binte Hussain Md. Awlad Hossain Female July 2015 Bangladeshi
539 EM- 07 100 2009-2010   Naznin Akter Nazim Uddin Female July 2016 Bangladeshi
540 EM- 07 101 2009-2010   Mohd Sayid Sheikh Mohd Ismaiel Sheikh Male July 2015 Indian
541 EM- 07 102 2009-2010   Sanjida Farha Soniya Md. Abu Bakkar Shiddique Female July 2016 Bangladeshi
542 EM- 08 1 2010-2011   Fahima Khatun Hafiz Uddin Female January 2016 Bangladeshi
543 EM- 08 2 2010-2011   Md. Rashedul Islam Md. Abdur Razzak Male January 2016 Bangladeshi
544 EM- 08 3 2010-2011   Md. Amirul Islam (Raihan) Md. Sirazul Islam Male January 2016 Bangladeshi
545 EM- 08 4 2010-2011   Md. Sufeel Ahmed Md. Nazmul Hoq Male January 2016 Bangladeshi
546 EM- 08 5 2010-2011   Afrin Sultana Akhlakur Rahman Female January 2016 Bangladeshi
547 EM- 08 6 2010-2011   Nabid Bin Masum Dr. Md. Masum Ali Male January 2016 Bangladeshi
548 EM- 08 7 2010-2011   Md. Zahidul Islam Md. Barkat Ullah Male January 2016 Bangladeshi
549 EM- 08 8 2010-2011   Sharmin Sultana Ibrahim Khalil Female January 2016 Bangladeshi
550 EM- 08 9 2010-2011   Indrojit Sarker Shyamal Krishna Sarker Male January 2016 Bangladeshi
551 EM- 08 10 2010-2011   Md. Shahidul Islam Md. Abdul Aziz Male January 2016 Bangladeshi
552 EM- 08 11 2010-2011   Priyanka Sarker Swadesh Sarker Female January 2016 Bangladeshi
553 EM- 08 12 2010-2011   Khatun E Jannat Md. Taiub Ullah Female January 2016 Bangladeshi
554 EM- 08 13 2010-2011   Md. Maruf Raihan Khan Md. Mostafijur Rahman Khan Male January 2016 Bangladeshi
555 EM- 08 14 2010-2011   Shamima Nasrin Md. Joynal Abedin Female January 2016 Bangladeshi
556 EM- 08 15 2010-2011   Umma Salma Saidur Rahman Female January 2016 Bangladeshi
557 EM- 08 16 2010-2011   Mahfujur Rahman Sulaiman Bepary Male July 2016 Bangladeshi
558 EM- 08 17 2010-2011   Rhanuma Tabussum Ashrafi Md. Shaheedur Rashid Female July 2016 Bangladeshi
559 EM- 08 18 2010-2011   Partho Roy Khokon Kumar Roy Male January 2017 Bangladeshi
560 EM- 08 19 2010-2011   Md. Sakib Hasan Md. Jane Alam Male July 2016 Bangladeshi
561 EM- 08 20 2010-2011   Rashida Rahman Mizanoor Rahman Female January 2016 Bangladeshi
562 EM- 08 21 2010-2011   Md. Robiul Islam Khan Md. Taherul Islam Khan Male July 2016 Bangladeshi
563 EM- 08 22 2010-2011   Md. Tahsinur Rahman Md. Hamidur Rahman Male January 2016 Bangladeshi
564 EM- 08 23 2010-2011   Sultan Shoeb Ahmed Dr. Md. Saidul Haque Male January 2016 Bangladeshi
565 EM- 08 24 2010-2011   Md. Kawsar Mirza Md. Abdul Mazid Mirza Male January 2016 Bangladeshi
566 EM- 08 25 2010-2011   Tabassum Rahman Md. Zillur Rahman Siddiquee Female January 2016 Bangladeshi
567 EM- 08 26 2010-2011   Monira Mustari Abdul Kalam Azad Female January 2016 Bangladeshi
568 EM- 08 27 2010-2011   Kishan Chowdhury Bijoy Chowdhury Male January 2016 Bangladeshi
569 EM- 08 28 2010-2011   Md. Sayed Al Monsur Dr. Md.Mozibul Haque Male January 2016 Bangladeshi
570 EM- 08 29 2010-2011   Nadia Chowdhury Dipty Didar Alam Chowdhury Female January 2016 Bangladeshi
571 EM- 08 30 2010-2011   Ema Binte Younus Md. Younus Mia Female January 2016 Bangladeshi
572 EM- 08 31 2010-2011   Mohidur Rahman Khan Abdur Rahman Khan Male January 2016 Bangladeshi
573 EM- 08 32 2010-2011   Saiful Islam Sagar Md. Ismail Hossain Kabir Male July 2016 Bangladeshi
574 EM- 08 33 2010-2011   Sadia Rahman Md. Fazlur Rahman Female January 2016 Bangladeshi
575 EM- 08 34 2010-2011   Anup Roy Arun Kumar Roy Male July 2016 Bangladeshi
576 EM- 08 35 2010-2011   Sumiya Tasnim Md. Ali Mansur Female July 2016 Bangladeshi
577 EM- 08 36 2010-2011   Mohammad Rezaul Karim Mohammad Foiz Ahmed Male January 2016 Bangladeshi
578 EM- 08 37 2010-2011   Tanjia Tamanna Muhammad Abul Ali Female January 2016 Bangladeshi
579 EM- 08 38 2010-2011   Labiba Sharmin Moumita Md. Masudul Haque Female January 2016 Bangladeshi
580 EM- 08 39 2010-2011   Tanjia Binte Mannan Md. Abul Mannan Female January 2016 Bangladeshi
581 EM- 08 40 2010-2011   Sameer Bin Enayet Md. Enayet Kabir Male January 2016 Bangladeshi
582 EM- 08 41 2010-2011   Mohammed Mazharul Islam Mohammed Serajul Islam Male July 2016 Bangladeshi
583 EM- 08 42 2010-2011   Md. Mahadil Mahmud Md. Faridul Haque Male July 2016 Bangladeshi
584 EM- 08 43 2010-2011   Md. Jahirul Islam Md. Emdadul Haq Male January 2016 Bangladeshi
585 EM- 08 45 2010-2011   Nusrat Marium Nipun Md. Rashidul Hassan Selim Female January 2016 Bangladeshi
586 EM- 08 46 2010-2011   Rajib Saha Ratan Saha Male January 2016 Bangladeshi
587 EM- 08 47 2010-2011   Progga Laboni Tithee A.B.M. Torab Hossain Female July 2016 Bangladeshi
588 EM- 08 48 2010-2011   Md. Faisal Hoque A. K. M. Fazlul Hoque Male July 2016 Bangladeshi
589 EM- 08 49 2010-2011   Marium Khan Abdul Momen Khan Female July 2016 Bangladeshi
590 EM- 08 50 2010-2011   Fatima Tuz Zohra Shafiqul Islam Sorkar Female January 2016 Bangladeshi
591 EM- 08 51 2010-2011   Sumaia Rahman Parisa Dr. Md. Siddiqur Rahman Female January 2017 Bangladeshi
592 EM- 08 52 2010-2011   Nazmun Naher Mouri Md. Mofazzal Hossain Patwary Female January 2016 Bangladeshi
593 EM- 08 53 2010-2011   Shoyaib Md. Miraj Abdul Kalam Molla Male January 2017 Bangladeshi
594 EM- 08 54 2010-2011   Syeda Mehbuba Joty Syed Obaidullha Female January 2016 Bangladeshi
595 EM- 08 55 2010-2011   Kanij Fatema Mukta Md. Abdul Gafur Miah Female January 2016 Bangladeshi
596 EM- 08 56 2010-2011   Shameem Ahmed Sazal Badar Uddin Ahmed Male January 2018 Bangladeshi
597 EM- 08 57 2010-2011   Ahmad Ali Md. Nurul Islam Male January 2017 Bangladeshi
598 EM- 08 58 2010-2011   Tamanna Ferdous Dewan Md. Zalarral Hossain Female July 2016 Bangladeshi
599 EM- 08 59 2010-2011   Abdul Ahad Khan Md. Ayub Khan Male July 2016 Bangladeshi
600 EM- 08 60 2010-2011   Farzana Islam Moon Md. Rafiqul Islam Female July 2016 Bangladeshi
601 EM- 08 61 2010-2011   Mahmudul Hasan Yousuf Ali Male January 2017 Bangladeshi
602 EM- 08 62 2010-2011   Rifat Jahan Chomon Md. Jamir Uddin Sheikh Female July 2017 Bangladeshi
603 EM- 08 63 2010-2011   Redwan Ahmed Ramiz Uddin Male January 2018 Bangladeshi
604 EM- 08 64 2010-2011   Kazi Nabila Akther Kazi Ahsanullah Female July 2016 Bangladeshi
605 EM- 08 65 2010-2011   Upal Adhikari Shyama Prasad Adhikari Male January 2017 Bangladeshi
606 EM- 08 66 2010-2011   Ankon Angshuman Pramanik Dr. Provat Ranjan Pramanik Male July 2017 Bangladeshi
607 EM- 08 67 2010-2011   Md. Akif Siddiqui Md. Mahbub Alam Siddique Male July 2019 Bangladeshi
608 EM- 08 68 2010-2011   Shaikhul Kabir Md. Sharafatul Karim (Modhu) Male July 2016 Bangladeshi
609 EM- 08 69 2010-2011   Noman Sikder Kamal Udden Male July 2020 Bangladeshi
610 EM- 08 70 2010-2011   Fahima Akter Chandni S. M. Enamul Haque Mahtab Female January 2017 Bangladeshi
611 EM- 08 71 2010-2011   Kazi Fatema Akter Kazi Shahav Uddin Ahmed Female July 2017 Bangladeshi
612 EM- 08 72 2010-2011   Ashwin Pradhan Rohit Pradhan Male January 2016 Nepali
613 EM- 08 73 2010-2011   Naresh Muktan Dil Bahadur Muktan Male January 2016 Nepali
614 EM- 08 74 2010-2011   Yuv Raj Raut Dhan Bahadur Raut Male January 2016 Nepali
615 EM- 08 75 2010-2011   Sijan Kharel Shiva Sharma Kharel Male January 2016 Nepali
616 EM- 08 76 2010-2011   Ajit Phuyal Ram Prasad Phuyal Male January 2016 Nepali
617 EM- 08 77 2010-2011   Anjali Maharjan Shree Bahadur Maharjan Female January 2016 Nepali
618 EM- 08 78 2010-2011   Mina Kunwar Man Bahadur Kunwar Female January 2016 British
619 EM- 08 79 2010-2011   Jewan Khadka Rikh Bahadur Khadka Male January 2016 Nepali
620 EM- 08 80 2010-2011   Navin Kumar Yadav Mr. Jiyalal Pd. Yadav Male January 2016 Nepali
621 EM- 08 81 2010-2011   Bharat Chokhal Madan Bahadur Chokhal Male January 2016 Nepali
622 EM- 08 82 2010-2011   Gautam Das Mr. Mukti Narayan Prasad Das Male January 2016 Nepali
623 EM- 08 83 2010-2011   Harun Hussen Tafejul Miya Male July 2016 Nepali
624 EM- 08 84 2010-2011   Sandeep Gupta Ram Naglan Parsad Kanu Male January 2017 Nepali
625 EM- 08 85 2010-2011   Sanjok Bartaula Govinda Prasad Bartaula Male January 2016 Nepali
626 EM- 08 86 2010-2011   Shilpa Neupane Dr. Mahanedra Raj Neupane Female January 2016 Nepali
627 EM- 08 87 2010-2011   Girish Kumar Sah Kanak Lal Sah Male July 2016 Nepali
628 EM- 08 88 2010-2011   Pradip Shah Jagadish Prasad Shah Male January 2016 Nepali
629 EM- 08 89 2010-2011   Asmita Waiba Tamang Sangdup Waiba Tamang Female January 2016 Nepali
630 EM- 08 90 2010-2011   Tabassum Shrestha Naresh Kumar Shrestha Female January 2016 Nepali
631 EM- 08 91 2010-2011   Samikcha Pokhrel Binod Mani Pokhrel Female January 2016 Nepali
632 EM- 08 92 2010-2011   Sushila Shrestha Dharma Raj Shrestha Female January 2016 Nepali
633 EM- 08 93 2010-2011   Priyanka Giri Hanoj Kumar Gari Female July 2016 Nepali
634 EM- 08 94 2010-2011   Shahidul Islam Eunus Miah Male January 2016 Bangladeshi
635 EM- 08 95 2010-2011   Irin Yeasmin Md. Hashem Ali Female July 2016 Bangladeshi
636 EM- 08 96 2010-2011   Chinmoy Majumder Mazumder Shachin dar Nath Male January 2016 Bangladeshi
637 EM- 08 98 2010-2011   Shakil Ahmmed Md. Abdul Hafiz Male July 2016 Bangladeshi
638 EM- 08 99 2010-2011   Deeprita Devkota Deepak Pd. Devkota Female July 2016 Nepali
639 EM- 08 100 2010-2011   Matiullah Alam Late. Md. Noor Alam Male January 2016 Nepali
640 EM- 08 101 2010-2011   Sanjeen K. C. Kamal Bahadur K.C. Male January 2016 Nepali
641 EM- 08 102 2010-2011   Rehnuma Ferdous D.I Rezaul Karim Female January 2017 Bangladeshi
642 EM- 09 1 2011-2012   Md. Foyejul Haq Sarker Amdadul Haq Sarker Male January 2017 Bangladeshi
643 EM- 09 2 2011-2012   Nishat Shabnam Jesi Sardar Jafar Ali Female January 2017 Bangladeshi
644 EM- 09 3 2011-2012   Asif Iqbal Md. Abdul Gofor Male January 2018 Bangladeshi
645 EM- 09 4 2011-2012   Md. Abdullah Al-Masud Md. Abdul Momen Male January 2017 Bangladeshi
646 EM- 09 5 2011-2012   Proma Zokhruf Majumder Shibendu Majumder Female January 2017 Bangladeshi
647 EM- 09 6 2011-2012   Mariya Mollick Sikandar Ali Mollick Female January 2017 Bangladeshi
648 EM- 09 8 2011-2012   Sayeef Bin Latif Dr. Md. Abdul Latif Male January 2017 Bangladeshi
649 EM- 09 9 2011-2012   Samah Binte Latif Dr. Md. Abdul Latif Female January 2017 Bangladeshi
650 EM- 09 10 2011-2012   Nusrat Jahan Nur Muhammad Molla Female January 2017 Bangladeshi
651 EM- 09 11 2011-2012   Hussain Muhammad Faruquy Lt. C. Md. Abu Taher Male January 2017 Bangladeshi
652 EM- 09 12 2011-2012   Md. Ahsan Habib Md. Harun Or Rashid Male July 2019 Bangladeshi
653 EM- 09 14 2011-2012   Sharmin Akter Abdul Hamid Female January 2017 Bangladeshi
654 EM- 09 15 2011-2012   Md. Nazmul Kabir Md. Abul Kasem Male January 2017 Bangladeshi
655 EM- 09 16 2011-2012   Tawhida Rahman Nishat Mizanur Rahman Female January 2019 Bangladeshi
656 EM- 09 17 2011-2012   Md. Zaki Shahriar Sourav Md. Firoz Mukul Male January 2017 Bangladeshi
657 EM- 09 18 2011-2012   Md. Borhan Uddin Nahid Md. Gias Uddin Male January 2017 Bangladeshi
658 EM- 09 19 2011-2012   Kohinoor Akter Juli Noor Mohammed Female January 2017 Bangladeshi
659 EM- 09 20 2011-2012   Hasna Jahan Md. Habibur Rahman Female January 2017 Bangladeshi
660 EM- 09 22 2011-2012   Upoma Hasin Mosaddeque Ahmed Female January 2017 Bangladeshi
661 EM- 09 23 2011-2012   Mitali Hossain Md. Motahar Hossain Female January 2017 Bangladeshi
662 EM- 09 24 2011-2012   Pran Ashraf Dr. Ashraf Ali Khandoker Male January 2017 Bangladeshi
663 EM- 09 25 2011-2012   Saswata Roy Sital Chandra Roy Male January 2017 Bangladeshi
664 EM- 09 26 2011-2012   Diponkar Sarkar Dhirendra Chandra Sarkar Male January 2017 Bangladeshi
665 EM- 09 27 2011-2012   Urmila Rani Mazumder Swapna Mazumder Female January 2017 Bangladeshi
666 EM- 09 28 2011-2012   Irin Zaman Asaduzzaman Female January 2017 Bangladeshi
667 EM- 09 29 2011-2012   Afsana Pia Md. Rustum Sharif Female January 2017 Bangladeshi
668 EM- 09 31 2011-2012   Md. Rana Shikder Abdul Jabbar Shikder Male January 2017 Bangladeshi
669 EM- 09 32 2011-2012   Rajia Sultana Abdur Roaf Female January 2017 Bangladeshi
670 EM- 09 33 2011-2012   Subrota Paul Sushil Chandra Paul Male July 2017 Bangladeshi
671 EM- 09 34 2011-2012   Noor Md Sheikh Md. Alauddin Sheikh Male July 2017 Bangladeshi
672 EM- 09 35 2011-2012   Haranath Sarkar Haridas Sarkar Male January 2017 Bangladeshi
673 EM- 09 36 2011-2012   Momena Akter Keya Abdul Kader Female January 2017 Bangladeshi
674 EM- 09 37 2011-2012   Rakib Al- Mahmud Shuvo Abdul Mannan Male January 2017 Bangladeshi
675 EM- 09 38 2011-2012   Nasrin Sultana Ritu Md. Khobir Uddin Female January 2017 Bangladeshi
676 EM- 09 39 2011-2012   Atique Bin Hussain Mollah Md. Awlad Hossain Male January 2017 Bangladeshi
677 EM- 09 40 2011-2012   Jharna Akter Norul Islam Female July 2017 Bangladeshi
678 EM- 09 41 2011-2012   Afrin Chowdhury Selim Ahmed Chowdhury Female January 2020 Bangladeshi
679 EM- 09 42 2011-2012   Farzana Rahman Momi Dr. Md. Fazlur Rahman Akanda Female July 2017 Bangladeshi
680 EM- 09 43 2011-2012   Tanjir Chowdhury Md. Elias Chowdhury Female July 2017 Bangladeshi
681 EM- 09 44 2011-2012   Nadia Gofur Abdul Gofur Female January 2018 Bangladeshi
682 EM- 09 46 2011-2012   Enamul Haque Miah Emdadul Haque Miah (Late) Male January 2017 Bangladeshi
683 EM- 09 47 2011-2012   Syeda Umme Habiba Pinki S.M Syed Alam Female January 2017 Bangladeshi
684 EM- 09 48 2011-2012   Israt Jahan Eaqub Ali Female July 2017 Bangladeshi
685 EM- 09 49 2011-2012   Tanvir Ahmed Abu Toyeb Male January 2019 Bangladeshi
686 EM- 09 50 2011-2012   Ranan Reza Md. Rezaul Amin Male January 2020 Bangladeshi
687 EM- 09 51 2011-2012   Farzana Afroz Shifa Md. Kazi Motiar Rahman Female January 2017 Bangladeshi
688 EM- 09 52 2011-2012   Suraiya Sabur Sabur Bhuiyan Female July 2017 Bangladeshi
689 EM- 09 53 2011-2012   Rafsan Rahman Aunik Abdur Rahman Male July 2017 Bangladeshi
690 EM- 09 54 2011-2012   S.M. Masud Md. Shafi Uddin Male January 2017 Bangladeshi
691 EM- 09 55 2011-2012   Hamidunnaher Bhuiyan Hannan Bhuiyan Female January 2017 Bangladeshi
692 EM- 09 56 2011-2012   Keya Akter Md. Abul Bashar Female July 2017 Bangladeshi
693 EM- 09 57 2011-2012   Md. Osman Goni Molla Md. Abdulla Molla Male January 2017 Bangladeshi
694 EM- 09 58 2011-2012   Rajib Bhowmik Kartic Bhowmik Male July 2017 Bangladeshi
695 EM- 09 59 2011-2012   Shidozzaman Bhuiyan Md. Delwar Hossain Bhuiyan Male January 2017 Bangladeshi
696 EM- 09 60 2011-2012   Anika Akter Md. Akter Hossain Female January 2017 Bangladeshi
697 EM- 09 61 2011-2012   Shoyaib Samir Abdus Sattar Male January 2017 Bangladeshi
698 EM- 09 62 2011-2012   Rokibul Hasan Mohammad Younus Male January 2018 Bangladeshi
699 EM- 09 64 2011-2012   Bilkis Jahan Eva Md. Belayet Hossain Female July 2017 Bangladeshi
700 EM- 09 65 2011-2012   Mithila Khondokar Md. Razu Khondokar Female January 2017 Bangladeshi
701 EM- 09 66 2011-2012   Monib.Rahman Mezanur Rahman Male July 2017 Bangladeshi
702 EM- 09 68 2011-2012   Merazur Rehan Pavel Abdur Rauf Male January 2017 Bangladeshi
703 EM- 09 69 2011-2012   Sumiya Haque Mahbubul Haque Female January 2017 Bangladeshi
704 EM- 09 70 2011-2012   Jannatul Ferdouse Md. Rezaur Rahaman Female January 2017 Bangladeshi
705 EM- 09 71 2011-2012   K.M. Moinul Islam Khan Habibur Rahman Male July 2017 Bangladeshi
706 EM- 09 74 2011-2012   Abu Sayed Md. Hasanuzzaman Md. Saidul Islam Taher Male July 2018 Bangladeshi
707 EM- 09 75 2011-2012   Esrat Jahan Mohammad Zakaria Female January 2017 Bangladeshi
708 EM- 09 76 2011-2012   Sumya Sultana Liza Safiqul Islam Female July 2017 Bangladeshi
709 EM- 09 77 2011-2012   Noshin Saiyara Md. Mominul Islam Female January 2017 Bangladeshi
710 EM- 09 78 2011-2012   Md. Ruhul Amin Md. Shamsul Haque Male July 2017 Bangladeshi
711 EM- 09 79 2011-2012   Riffat-Ara-Shila Emdad Ali Female July 2017 Bangladeshi
712 EM- 09 80 2011-2012   Md. Rizuan Biswas Md. Jahangir Biswas Male January 2017 Bangladeshi
713 EM- 09 81 2011-2012   Farhana Zaman Eva Md. Moniruzzaman Monir Female January 2018 Bangladeshi
714 EM- 09 82 2011-2012   Wahid Bin Razzak Tuhin Abdur Razzak Male January 2017 Bangladeshi
715 EM- 09 83 2011-2012   Sharmin Jahan Mohammad Shahjahan Female January 2017 Bangladeshi
716 EM- 09 84 2011-2012   Suvoshree Das Dipak Kumar Das Female July 2018 Bangladeshi
717 EM- 09 86 2011-2012   Kaniz Fatema Jhalak Mohammad Abul Bashar Female January 2017 Bangladeshi
718 EM- 09 87 2011-2012   Shanzida Sharmin Shahadath Hossain Female January 2017 Bangladeshi
719 EM- 09 88 2011-2012   Khondoker Nahid Ahmed Prof. Nur Ahmed Female July 2019 Bangladeshi
720 EM- 09 89 2011-2012   Asha Sarker Ashok Sarker Female January 2017 Bangladeshi
721 EM- 09 91 2011-2012   Duati Paul Dulal Chandra Paul Female January 2017 Bangladeshi
722 EM- 09 92 2011-2012   Shammi Aktar Bristi Md. Sirajul Islam Female January 2017 Bangladeshi
723 EM- 09 93 2011-2012   Nourin Reza Abdur Razzaque Female July 2017 Bangladeshi
724 EM- 09 94 2011-2012   Md. Zobayer Hossain Sagor Md. Syamuddin Dewan Male January 2017 Bangladeshi
725 EM- 09 95 2011-2012   Md. Mofaq Khairul Islam Shakhadut Mullah Male July 2018 Bangladeshi
726 EM- 09 96 2011-2012   Israt Jahan Prity Md. Anowar Hossain Female January 2017 Bangladeshi
727 EM- 09 97 2011-2012   Md. Abu Talha Ratul Md. Mahabubul Alam Male January 2019 Bangladeshi
728 EM- 09 98 2011-2012   Md. Rezaul Islam Khan Md. Mofiz Uddin Khan Male January 2019 Bangladeshi
729 EM- 09 99 2011-2012   Maria Mahjabin Sharia Mahabub Alam Female January 2017 Bangladeshi
730 EM- 09 100 2011-2012   Md. Asaduzzaman Abm Robiul Alam Male January 2019 Bangladeshi
731 EM- 09 101 2011-2012   Md. Asif Hasan Md. Shadat Hossain Male January 2017 Bangladeshi
732 EM- 09 102 2011-2012   Md. Rakib Raihan Md. Abdur Razzaque Male January 2020 Bangladeshi
733 EM- 09 103 2011-2012   Md Aminul Islam Md. Siddikur Rahman Male January 2017 Bangladeshi
734 EM- 09 104 2011-2012   Jannatul Ferdaws Abm Salam Female July 2017 Bangladeshi
735 EM- 09 105 2011-2012   Mahthir Muhammad Asif Md. Khaled Mosharaf Male July 2017 Bangladeshi
736 EM- 09 106 2011-2012   Mst. Fatima Mostofa Md. Golam Mostofa Female January 2017 Bangladeshi
737 EM- 09 107 2011-2012   Afrin Akter Md. Mosleh Uddin Female January 2017 Bangladeshi
738 EM- 09 108 2011-2012   Tapan Bhakta Naren Bhakta Male January 2017 Bangladeshi
739 EM- 09 109 2011-2012   Md. Nazmul Hossain Md. Kuddus Sordar Male January 2018 Bangladeshi
740 EM- 09 110 2011-2012   Md. Nesarul Karim Abu Baker Male January 2017 Bangladeshi
741 EM- 09 111 2011-2012   Shanta Jahan Md Jahangir Alam Female July 2018 Bangladeshi
742 EM- 09 112 2011-2012   Md. Ariful Islam Md. Shahidul Islam Male January 2018 Bangladeshi
743 EM- 09 114 2011-2012   Shabnam Mustary Abdul Kuddus Buiyan Female January 2018 Bangladeshi
744 EM- 09 115 2011-2012   Snigdha Mandal Naresh Chandra Mandal Female January 2018 Bangladeshi
745 EM- 09 116 2011-2012   Nur Ullah Md. Nurul Huda Male July 2018 Bangladeshi
746 EM- 09 117 2011-2012   Md. Anishur Rahman Md. Amir Hossain Male January 2019 Bangladeshi
747 EM- 09 118 2011-2012   Salma Siddiqua Md. Abu Baker Siddique Female January 2018 Bangladeshi
748 EM- 09 119 2011-2012   Sharmeen Akther Sheikh Sayeb Ali Female January 2018 Bangladeshi
749 EM- 09 120 2011-2012   Asrafuzzaman Akm. Wahiduzzaman Male January 2019 Bangladeshi
750 EM- 09 121 2011-2012   Zinat Ara Naznin Khandaker Abul Khair Female July 2018 Bangladeshi
751 EM- 09 122 2011-2012   Liton Sarker Narayan Sarker Male January 2018 Bangladeshi
752 EM- 10 1 2012-2013   Mir Mohammad Taieb Mir Abul Kalam Male January 2018 Bangladeshi
753 EM- 10 2 2012-2013   Nazia Afroz Jothi Md. Salim Miah Female January 2018 Bangladeshi
754 EM- 10 3 2012-2013   Zabir Hossain Yeakub Ali Male January 2018 Bangladeshi
755 EM- 10 4 2012-2013   Sharmin Yasmin Daud Hossain Female January 2018 Bangladeshi
756 EM- 10 5 2012-2013   Shaharier Ahmed Abdur Razzak Male January 2018 Bangladeshi
757 EM- 10 6 2012-2013   Md. Emrul Kaes Md. Yakub Ali Male January 2018 Bangladeshi
758 EM- 10 7 2012-2013   Abdullah Md. Omair Dr. Md. Abdul Hai Male July 2018 Bangladeshi
759 EM- 10 8 2012-2013   Mithun Kumar Dey Dherendro Nath Dey Male July 2018 Bangladeshi
760 EM- 10 10 2012-2013   Kamrunnahar Kona Md. Korban Ali Female January 2018 Bangladeshi
761 EM- 10 11 2012-2013   Apurba Ghosh Laxmi Pada Ghosh Male January 2019 Bangladeshi
762 EM- 10 12 2012-2013   Ahsan Ahmmed Ekbal Hosen Male July 2019 Bangladeshi
763 EM- 10 13 2012-2013   Sadikun Naher Shimo Abdus Samad Mia Female January 2018 Bangladeshi
764 EM- 10 14 2012-2013   Mst. Suraiya Pervin Md. Abdul Mottaleb Female January 2018 Bangladeshi
765 EM- 10 15 2012-2013   Sadia Reza Late Rezaul Karim Female January 2018 Bangladeshi
766 EM- 10 16 2012-2013   Sabikun Nahar Md. Golam Mortuza Female July 2020 Bangladeshi
767 EM- 10 17 2012-2013   Md. Rijwanul Haque Limon Md. Shahabuddin Male January 2018 Bangladeshi
768 EM- 10 18 2012-2013   Nipa Saha Ajit Kumer Saha Female January 2018 Bangladeshi
769 EM- 10 19 2012-2013   Sharmin Akter Shormi Motier Rahman Female January 2018 Bangladeshi
770 EM- 10 20 2012-2013   Shadman Sakib Mahi Dr. Md. Belal Hossain Male January 2018 Bangladeshi
771 EM- 10 21 2012-2013   Faijun Nahar Khanam Md. Kamrul Kabir Female January 2018 Bangladeshi
772 EM- 10 22 2012-2013   Mou Podder Khokan Lal Podder Female January 2018 Bangladeshi
773 EM- 10 23 2012-2013   Kaishik Ahamed Md.Motalib Hossain Male July 2018 Bangladeshi
774 EM- 10 24 2012-2013   Md. Mahmudul Hasan Md. Motalib Hossain Male January 2018 Bangladeshi
775 EM- 10 25 2012-2013   Ayesha Siddika Anisur Rahaman Female January 2018 Bangladeshi
776 EM- 10 26 2012-2013   Tabassum Hossain Md. Arman Hossain Female January 2018 Bangladeshi
777 EM- 10 27 2012-2013   Abdullah-Al-Zahid Md. Habibur Rahman Male January 2018 Bangladeshi
778 EM- 10 28 2012-2013   Dibya Saha Indrajit Saha Male January 2018 Bangladeshi
779 EM- 10 29 2012-2013   Mohammad Shakhar Zaman Md. Moniruzzaman Male January 2018 Bangladeshi
780 EM- 10 30 2012-2013   Ahmedur Rahman Shuvo Belayet Hosen Male January 2018 Bangladeshi
781 EM- 10 32 2012-2013   Rayeesa Jabeen Simin Dr. M.S.S. Hasan Al Zami Female January 2018 Bangladeshi
782 EM- 10 33 2012-2013   Md. Al - Amin Md. Rustom Ali Male July 2018 Bangladeshi
783 EM- 10 34 2012-2013   Md. Uzzal Ahammed Md. Abdul Whab Male July 2018 Bangladeshi
784 EM- 10 35 2012-2013   Susmita Ferdous Shorna Md. Farid Uddin Female January 2018 Bangladeshi
785 EM- 10 36 2012-2013   Md. Eusuf Parves Md. Mozibur Rahman Male January 2018 Bangladeshi
786 EM- 10 37 2012-2013   Abdullah Al Kaisar Mohammad Abul Kashem Male January 2018 Bangladeshi
787 EM- 10 38 2012-2013   Tapu Nag Ranajit Prasad Nag Male January 2018 Bangladeshi
788 EM- 10 39 2012-2013   Shuvo Kumar Chakravorty Somesh Kumar Chakravorty Female January 2018 Bangladeshi
789 EM- 10 40 2012-2013   Sonia Sultana Kona Mohammad Rafiq Shikdar Female July 2018 Bangladeshi
790 EM- 10 41 2012-2013   Ashraful Haque Shaiful Haque Male January 2018 Bangladeshi
791 EM- 10 43 2012-2013   Asif Mahmud Din Mohammad Male July 2019 Bangladeshi
792 EM- 10 44 2012-2013   Md. Saidur Rahman Md. Sommir Uddin Male January 2018 Bangladeshi
793 EM- 10 45 2012-2013   Sohana Akter Sk. Asafur Rahman Female January 2018 Bangladeshi
794 EM- 10 46 2012-2013   Pijush Biswas Murari Mohan Biswas Male January 2018 Bangladeshi
795 EM- 10 47 2012-2013   Sarmin Ara Sorna Lakkhu Dewan Female January 2018 Bangladeshi
796 EM- 10 48 2012-2013   Md. Rasel Al Mamun Md. Mohsin Male July 2018 Bangladeshi
797 EM- 10 49 2012-2013   Raihan Ahsan Sajal Ahmed Ahsan Habib Male July 2018 Bangladeshi
798 EM- 10 50 2012-2013   Rakibul Ahsan Foysal Md. Nurul Absur Male July 2018 Bangladeshi
799 EM- 10 51 2012-2013   Saad Hassan Abir Khandakar Abul Hassan Male July 2018 Bangladeshi
800 EM- 10 52 2012-2013   Ajmayeena Tajrian Md. Amir Hossain Female January 2018 Bangladeshi
801 EM- 10 53 2012-2013   Md. Khaled Mosarof Md. Ismail Khan Male January 2018 Bangladeshi
802 EM- 10 54 2012-2013   Md. Younus Ali Chowdhury Md. Eakub Ali Chowdhury Male July 2019 Bangladeshi
803 EM- 10 55 2012-2013   Kishor Chandra Das Kushal Chandra Das Male January 2018 Bangladeshi
804 EM- 10 56 2012-2013   Mahmuda Akhter Abdul Halim Female July 2019 Bangladeshi
805 EM- 10 57 2012-2013   Niloy Biswas Dr. Naresh Chandra Biswas Male January 2018 Bangladeshi
806 EM- 10 58 2012-2013   Kamrunnaher Sultana Abul Kashem Female January 2018 Bangladeshi
807 EM- 10 59 2012-2013   Asma-Ull-Husna Abdul Quddush Female January 2018 Bangladeshi
808 EM- 10 60 2012-2013   Dolon Ghosh Sontosh Ghosh Male January 2018 Bangladeshi
809 EM- 10 61 2012-2013   Nusrat Jahan Nuhil Kh. Mohammad Ali Female January 2018 Bangladeshi
810 EM- 10 62 2012-2013   Md. Quyum Rizvi Md. Iman Ali Male January 2020 Bangladeshi
811 EM- 10 63 2012-2013   Azimul Islam Mosharaf Hossain Male July 2018 Bangladeshi
812 EM- 10 64 2012-2013   Ahmmed Sharif Md. Soharab Hossain Male January 2018 Bangladeshi
813 EM- 10 65 2012-2013   Md. Mehedi Hasan Mohammad Amir Hossain Male January 2018 Bangladeshi
814 EM- 10 66 2012-2013   Zahidur Rahman Khan Abdur Rahman Khan Male January 2018 Bangladeshi
815 EM- 10 67 2012-2013   Arina Akter Iffat Md. Abdur Rahman Female January 2018 Bangladeshi
816 EM- 10 68 2012-2013   Khandakar Abu Bashar Khandakar Kabir Hossain Male January 2018 Bangladeshi
817 EM- 10 69 2012-2013   Takeya Sultana Esheta Saidul Islam Female January 2018 Bangladeshi
818 EM- 10 70 2012-2013   Sohel Ahmed Md. Shafiqul Islam Male July 2018 Bangladeshi
819 EM- 10 71 2012-2013   Khandoker Akash Khandoker Shahidullah Male January 2018 Bangladeshi
820 EM- 10 73 2012-2013   Robin Rahman Sayedur Rahman Male January 2018 Bangladeshi
821 EM- 10 75 2012-2013   Md. Mahbub Hasan Md. Sumsul Alam Male January 2018 Bangladeshi
822 EM- 10 76 2012-2013   Md. Rabiul Awal Dr. Md. Abdul Awal Male July 2018 Bangladeshi
823 EM- 10 77 2012-2013   Ratish Ranjan Roy Shanti Ranjan Roy Male January 2018 Bangladeshi
824 EM- 10 78 2012-2013   Effat Ara Munni Md. Eiasin Ali Female January 2018 Bangladeshi
825 EM- 10 79 2012-2013   Antar Nag Anil Chandra Nag Male July 2018 Bangladeshi
826 EM- 10 80 2012-2013   Chandrika Munir Md. Munir Hossain Daria Female January 2018 Bangladeshi
827 EM- 10 81 2012-2013   Ripon Chowdhury Md. Abdul Barek Male July 2019 Bangladeshi
828 EM- 10 84 2012-2013   Tahmina Tamanna Swarna Abdul Karim Miah Female January 2018 Bangladeshi
829 EM- 10 85 2012-2013   Md. Jubayer Hossain Md. Mazharul Islam Male July 2020 Bangladeshi
830 EM- 10 86 2012-2013   Alamgir Talukder Md. Yeashin Talukder Male January 2018 Bangladeshi
831 EM- 10 88 2012-2013   Zafrin Zahan Zahangir Alam Female January 2019 Bangladeshi
832 EM- 10 89 2012-2013   Chinmoy Malakar Chitta Ranjan Malakar Male January 2018 Bangladeshi
833 EM- 10 91 2012-2013   Runa Akter Abdur Razzak Female January 2018 Bangladeshi
834 EM- 10 92 2012-2013   Md. Tafsir Bin Sayeed Riam Dr. Asm Abdur Razzaque Male January 2020 Bangladeshi
835 EM- 10 96 2012-2013   Sayman Miah Yousuf Miah Male July 2018 Bangladeshi
836 EM- 10 98 2012-2013   Shohidul Alam Pranto S.M. Badrul Alam Male July 2020 Bangladeshi
837 EM- 10 99 2012-2013   Binoy Krishna Sutradhar Jiban Krishna Sutradhar Male January 2018 Bangladeshi
838 EM- 10 100 2012-2013   Bikash Sarker Hari Pada Sarker Male January 2019 Bangladeshi
839 EM- 10 101 2012-2013   Anindita Mahbub Mahbubur Rahman Female January 2020 Bangladeshi
840 EM- 10 102 2012-2013   Shakil Ahmed Abdur Razzak Mridha Male January 2018 Bangladeshi
841 EM- 10 103 2012-2013   Shahab Uddin Md. Abdur Rob Male January 2019 Bangladeshi
842 EM- 10 105 2012-2013   Imran Hasan Joynal Abedin Male January 2018 Bangladeshi
843 EM- 10 107 2012-2013   Nusrat Jahan Shimu Imam Hosen Female January 2019 Bangladeshi
844 EM- 10 109 2012-2013   Mohammad Mojammel Haque Md. Manik Mia Male January 2018 Bangladeshi
845 EM- 10 111 2012-2013   Khorshed Khan Dulal Khan Male January 2019 Bangladeshi
846 EM- 10 112 2012-2013   Mrinmoy Mandal Ratindra Kumar Mandal Male July 2019 Bangladeshi
847 EM- 10 113 2012-2013   Tabassum Habib Mumu Alhaz Md. Habibur Rahman Female January 2018 Bangladeshi
848 EM- 10 114 2012-2013   Rafia Mahalaka Tandra Rouf Khan Female July 2019 Bangladeshi
849 EM- 10 115 2012-2013   Fariha Rahman Bristy Md. Khalilur Rahman Female January 2018 Bangladeshi
850 EM- 10 116 2012-2013   Tanjia Ahmed Oaishe Md. Haroon Or Rasid Female January 2018 Bangladeshi
851 EM- 10 117 2012-2013   Syeda Mariya Maliyat S.Q.G. Mohazzelin Female January 2018 Bangladeshi
852 EM- 10 118 2012-2013   Afsana Nigar Aftab Uddin Sarker Female July 2019 Bangladeshi
853 EM- 10 119 2012-2013   Md. Mashakwat Hossain Niloy Md. Shakhawat Hossain Male July 2018 Bangladeshi
854 EM- 10 120 2012-2013   Kaniz Habiba Md. Abul Kashem Female January 2018 Bangladeshi
855 EM- 10 121 2012-2013   Rifat Sultana Md. Shah Alam Female January 2019 Bangladeshi
856 EM- 10 122 2012-2013   Tamanna Rahman Muna Abul Kalam Azad Male July 2019 Bangladeshi
857 EM- 10 123 2012-2013   Al Tasin Sejan Md. Jane Alom Sarkar Male January 2019 Bangladeshi
858 EM- 10 124 2012-2013   Farhad Bin Mozid Abdul Mozid Mozumder Male January 2019 Bangladeshi
859 EM- 10 125 2012-2013   Subhatun Nur Md. Mobarooqe Hussain Khan Female July 2019 Bangladeshi
860 EM- 10 126 2012-2013   Arunnow Chakraborty Haribal Chakraborty Female July 2019 Bangladeshi
861 EM- 10 127 2012-2013   Tubaishy Md. Abul Hossain Female January 2020 Bangladeshi
862 EM- 10 129 2012-2013   Md. Imran Mahmud Md. Yusuf Ali Male January 2019 Bangladeshi
863 EM- 11 1 2013-2014   Md. Abul Kaies Srijon Abul Kalam Azad Male November 2018 Bangladeshi
864 EM- 11 2 2013-2014   Sajid Hasan Abir Dr. M.A. Halim Male May 2019 Bangladeshi
865 EM- 11 4 2013-2014   Abdullah Al Noor Md. Abdullah Male May 2019 Bangladeshi
866 EM- 11 6 2013-2014   Shomit Saha Shanti Ranjon Saha Male November 2018 Bangladeshi
867 EM- 11 7 2013-2014   Md. Saif Al Noor Nur Mohammad Male May 2019 Bangladeshi
868 EM- 11 8 2013-2014   Lutfun Nahar Methela Md. Monir Hossain Female November 2018 Bangladeshi
869 EM- 11 9 2013-2014   Runa Akter Md. Nurul Islam Dewan Female November 2018 Bangladeshi
870 EM- 11 10 2013-2014   Tasmiah Islam Akm Nurul Islam Female November 2018 Bangladeshi
871 EM- 11 11 2013-2014   Rezowana Afroz Bithi Md. Abdur Rahman Miah Female November 2018 Bangladeshi
872 EM- 11 12 2013-2014   Hasnat Khaled Adib Abdul Khaleque Chowdhury Male November 2018 Bangladeshi
873 EM- 11 13 2013-2014   Rifat Farjana Md. Salim Ullah Female November 2018 Bangladeshi
874 EM- 11 14 2013-2014   Sojib Gharami Mojibur Gharami Male November 2018 Bangladeshi
875 EM- 11 15 2013-2014   Anuradha Datta Paritosh Dutta Female November 2018 Bangladeshi
876 EM- 11 16 2013-2014   Mostafizur Rahman Md. Mahatab Uddin Male November 2018 Bangladeshi
877 EM- 11 17 2013-2014   Najmunnahar Jerin Md. Shahabuddin Sikder Female November 2019 Bangladeshi
878 EM- 11 18 2013-2014   Mitu Saha Moni Madan Gopal Saha Female May 2019 Bangladeshi
879 EM- 11 19 2013-2014   Ridoy Chandra Dhar Haridas Dhar Male May 2019 Bangladeshi
880 EM- 11 20 2013-2014   Sushobhon Ghosh Subrata Kumar Ghosh Male May 2019 Bangladeshi
881 EM- 11 21 2013-2014   Sadia Afrin Dolon Md. Amzad Hossain Female May 2019 Bangladeshi
882 EM- 11 22 2013-2014   Sukanto Sarker Nani Gopal Sarker Male November 2018 Bangladeshi
883 EM- 11 23 2013-2014   Sabbir Ahammed Abdus Salam Male November 2018 Bangladeshi
884 EM- 11 24 2013-2014   Fatema Israt Jahan Md. Anwar Hossain Female May 2019 Bangladeshi
885 EM- 11 25 2013-2014   Motaharul Islam Khan Shafiqul Islam Khan Male November 2019 Bangladeshi
886 EM- 11 26 2013-2014   Fariha Feroz Mohammad Feroz Female November 2018 Bangladeshi
887 EM- 11 27 2013-2014   Fardin Khan Hrida Md. Azam Khan Female May 2019 Bangladeshi
888 EM- 11 28 2013-2014   Meghla Paul Dr. Shyamial Paul Female November 2018 Bangladeshi
889 EM- 11 29 2013-2014   Md. Sanim Islam Sohan Md. Shahidul Islam Male November 2018 Bangladeshi
890 EM- 11 30 2013-2014   KM.Faysal Islam Turzo Md. Zahirul Islam Male November 2018 Bangladeshi
891 EM- 11 31 2013-2014   Samha Tabassum Md. Mofazzal Hossain Female November 2018 Bangladeshi
892 EM- 11 32 2013-2014   Zannatul Ferdous Md. Shirajul Islam Female May 2019 Bangladeshi
893 EM- 11 33 2013-2014   Mohd. Shaizuddin Ahmed Mohd. Salim Ullah Munshi Male November 2019 Bangladeshi
894 EM- 11 35 2013-2014   Ruhi Jakia Md. Ohidul Alam Female November 2018 Bangladeshi
895 EM- 11 36 2013-2014   Iffat Ara Islam Dr. Md. Yeadul Islam Female November 2018 Bangladeshi
896 EM- 11 37 2013-2014   Nahian Bintay Mazib Md. Mozibar Rahman Female November 2018 Bangladeshi
897 EM- 11 38 2013-2014   Abul Kashem Abul Kalam Male May 2019 Bangladeshi
898 EM- 11 40 2013-2014   Sabrina Sharmin Misha Md. Matiur Rahaman Female May 2019 Bangladeshi
899 EM- 11 41 2013-2014   Miron Ahmed Md. Shahinur Rahaman Male November 2018 Bangladeshi
900 EM- 11 42 2013-2014   Mohammad Tahmid Muhib Md. Abdul Mannan Chowdhury Male May 2019 Bangladeshi
901 EM- 11 43 2013-2014   Mohammad Mokarrom Hossain Mohammad Safar Ali Male November 2018 Bangladeshi
902 EM- 11 44 2013-2014   Tanmoy Bhowmik Umesh Chandra Nath Male November 2018 Bangladeshi
903 EM- 11 46 2013-2014   Nilom Dash Nilkesh Dash Male May 2020 Bangladeshi
904 EM- 11 47 2013-2014   Nusrat Samonti Md. Enamul Haque Female November 2018 Bangladeshi
905 EM- 11 48 2013-2014   Sanzida Haque Shahidul Hoque Female May 2019 Bangladeshi
906 EM- 11 49 2013-2014   Ratul Sarker Atul Sarker Male May 2019 Bangladeshi
907 EM- 11 50 2013-2014   Fatama Jannat Md. Monir Uddin Female November 2018 Bangladeshi
908 EM- 11 51 2013-2014   Joyita Roy Toma Dr. Kanai Lal Roy Female November 2019 Bangladeshi
909 EM- 11 52 2013-2014   Rubayeat Sharmin Md. Ali Muzzaman Female November 2019 Bangladeshi
910 EM- 11 54 2013-2014   Sirajum Monira Md. Sirajul Islam Female May 2019 Bangladeshi
911 EM- 11 55 2013-2014   Sabina Yesmin Jamal Hossain Female May 2020 Bangladeshi
912 EM- 11 56 2013-2014   Sourav Danda Subal Kanti Danda Male November 2018 Bangladeshi
913 EM- 11 57 2013-2014   Hafsa Ahmed Anika Dr. Rafiuddin Ahmed Female November 2018 Bangladeshi
914 EM- 11 59 2013-2014   Ajaharul Islam Main Uddin Male November 2018 Bangladeshi
915 EM- 11 60 2013-2014   Anik Chowdhury Joy Gopal Chowdhury Male November 2018 Bangladeshi
916 EM- 11 61 2013-2014   Jasmol Amin Romman Aminul Hoque Male May 2019 Bangladeshi
917 EM- 11 62 2013-2014   Tarek Ahmed Miaz Uddin Ahmed Male November 2018 Bangladeshi
918 EM- 11 63 2013-2014   Bashir Ahmed Nannu Miah Male May 2019 Bangladeshi
919 EM- 11 64 2013-2014   Sanjida Nahar Rini Shahidul Islam Female November 2019 Bangladeshi
920 EM- 11 65 2013-2014   Pronomi Saha Chaudhury Apu Saha Chaudhury Female May 2020 Bangladeshi
921 EM- 11 66 2013-2014   Sanjay Howlader Sudhangshu Kumar Howlader Male November 2018 Bangladeshi
922 EM- 11 71 2013-2014   Fahima Kashem Abdul Aziz Abul Kashem Abdul Aziz Female November 2018 Bangladeshi
923 EM- 11 72 2013-2014   Rubait Ashik Khan Sakib Md. Ahidul Haque Khan Male May 2019 Bangladeshi
924 EM- 11 73 2013-2014   Raju Ahmed Md. Lokman Hossain Male May 2019 Bangladeshi
925 EM- 11 75 2013-2014   Mir Sakhawat Hossain Md. Mumtaz Ullah Male May 2020 Bangladeshi
926 EM- 11 77 2013-2014   Nishara Begum Md. Hafiz Uddin Female November 2018 Bangladeshi
927 EM- 11 78 2013-2014   Khadiza Akter Nisa Md. Abdul Khaleque Pramanik Female May 2019 Bangladeshi
928 EM- 11 79 2013-2014   Sahad Al Mamun Bayzid Miah Male May 2019 Bangladeshi
929 EM- 11 81 2013-2014   Jannatul Fardush Itu Akm Abdul Jalil Female May 2019 Bangladeshi
930 EM- 11 82 2013-2014   Sharmin Akter Bithy Abdul Goni Female November 2018 Bangladeshi
931 EM- 11 83 2013-2014   Md. Taibur Rahman Md. Younus Molla Male May 2019 Bangladeshi
932 EM- 11 86 2013-2014   Shimul Basak Ranjit Basak Male May 2020 Bangladeshi
933 EM- 11 92 2013-2014   Shaila Sharmin Trisha Md. Jalal Uddi Female May 2020 Bangladeshi
934 EM- 11 93 2013-2014   Aziza Hoque Azizul Hoque Female November 2019 Bangladeshi
935 EM- 11 94 2013-2014   Ummul Ababil Chanchal Md. Abdul Hakim Female November 2019 Bangladeshi
936 EM- 11 95 2013-2014   Farhana Sarkar Rasmi Md. Monirul Hoq Sarkar Female May 2019 Bangladeshi
937 EM- 11 96 2013-2014   Babar Hameed Khan Abdul Hameed Khan Male May 2019 Indian
938 EM- 11 97 2013-2014   Prasun Kumar Dey Ashoke Kumar Dey Male November 2018 Indian
939 EM- 11 98 2013-2014   Abdus Shamim Mia Abdus Salam Mia Male May 2020 Indian
940 EM- 11 99 2013-2014   Suhaib Bashir Bashir Ahmed Teli Male November 2018 Indian
941 EM- 11 100 2013-2014   Fathimath Ibthihal Sameer Ahmed Sameer Female November 2018 Maldives
942 EM- 11 101 2013-2014   Rafsha Mohamed Anees Mohamed Anees Female November 2018 Maldives
943 EM- 11 102 2013-2014   Aminath Jilau Haroon Haroon Ali Female November 2018 Maldives
944 EM- 11 103 2013-2014   Pramisha Pokharel Pramod Kr. Pokharel Female November 2018 Nepali
945 EM- 11 104 2013-2014   Sweta Sharma Navin Kumar Nepal Female November 2018 Nepali
946 EM- 11 106 2013-2014   Nishu Yadav Bhupendra Prasad Yadav Female May 2020 Nepali
947 EM- 11 107 2013-2014   Jit Narayan Kapari Bipati Kapadi Male November 2018 Nepali
948 EM- 11 108 2013-2014   Ashish Mishra Pawan Kumar Mishra Male November 2018 Nepali
949 EM- 11 109 2013-2014   Subas Khatri Dil Bahadur Khatri Male November 2018 Nepali
950 EM- 11 110 2013-2014   Shasi Poudel Bheshraj Poudel Female November 2018 Nepali
951 EM- 11 111 2013-2014   Sushmita Rasali Sita Ram Rasali Female November 2018 Nepali
952 EM- 11 112 2013-2014   Pratigya Acharya Umesh Acharya Female November 2018 Nepali
953 EM- 11 113 2013-2014   Sharmila Rimal Bisham Rimal Female November 2018 Nepali
954 EM- 11 114 2013-2014   Melina Shrestha Mohan Kumar Shrestha Female November 2018 Nepali
955 EM- 11 115 2013-2014   Inna Fayaz Ashiq Fayaz Ahmed Female November 2018 Indian
956 EM- 11 116 2013-2014   Naima Mushtaq Mushtaq Ahmed Butta Female May 2019 Indian
957 EM- 11 117 2013-2014   Ashmita Shrestha Gyanendra Shrestha Female November 2019 Nepali
958 EM- 11 118 2013-2014   Lubna Malik Mehraj Hassan Female November 2018 Indian
959 EM- 11 119 2013-2014   Kazi Sajid Ashraf Kazi Ashraful Islam Male May 2019 Bangladeshi
960 EM- 11 121 2013-2014   Shamima Naznin Maya Kauser Alam Musa Female November 2018 Bangladeshi
961 EM- 11 122 2013-2014   Roushon Ara Akter Lopa Md. Fazlul Haque Dewan Female May 2019 Bangladeshi
962 EM- 11 123 2013-2014   Shuvra Das Subal Chandra Female November 2018 Bangladeshi
963 EM- 11 124 2013-2014   Mahbuba Haq Md. Kamrul Haq Female November 2018 Bangladeshi
964 EM- 11 125 2013-2014   Golam Rabbi Md. Arob Ali Sheikh Male May 2019 Bangladeshi
965 EM- 11 127 2013-2014   Shusmita Devi Kanta Niher Ranjan Nath Female November 2018 Bangladeshi
966 EM- 11 128 2013-2014   Umme Honey Md. Ashrafuzzaman Female November 2018 Bangladeshi
967 EM- 11 129 2013-2014   Masuma Kabir Md. Nazmul Kabir Female May 2020 Bangladeshi
968 EM- 11 130 2013-2014   Joy Saha Sujit Saha Male November 2018 Bangladeshi
969 EM- 11 131 2013-2014   Md. Ahsan Morshed Md. Arshad Ali Male May 2019 Bangladeshi
970 EM- 11 132 2013-2014   Lamia Nawreen Chaity Md. Shofiqul Islam Female May 2020 Bangladeshi
971 EM- 11 133 2013-2014   Dewan Mohammad Maruful Islam Khan Md. Rafiqul Islam Male May 2019 Bangladeshi
972 EM- 11 135 2013-2014   Tasnima Tabassum Setu Md. Hafizur Rahman Female May 2019 Bangladeshi
973 EM- 11 137 2013-2014   Tahmina Rahman Md. Abdur Rahman Female May 2019 Bangladeshi
974 EM- 11 138 2013-2014   Md. Mijanur Rahman Md. Ali Hossain Male May 2019 Bangladeshi
975 EM- 11 139 2013-2014   Masud Rana Md. Gias Uddin Male November 2018 Bangladeshi
976 EM- 11 140 2013-2014   Ridyanul Akbar Tutul Md. Rais Uddin Male May 2019 Bangladeshi
977 EM- 12 1 2014-2015   Shakila Ashfia Lily Md. Muzibur Rahman Female November 2019 Bangladeshi
978 EM- 12 2 2014-2015   Shahadat Hossain Md. Abul Kalam Male November 2019 Bangladeshi
979 EM- 12 3 2014-2015   Nusrat Zahan Md. Alauddin Female November 2019 Bangladeshi
980 EM- 12 4 2014-2015   Afsana Mimi M.A. Haider & Rokeya Begom Female November 2019 Bangladeshi
981 EM- 12 5 2014-2015   Lubna Jahan Zinia S.M. Joynul Haque Female November 2019 Bangladeshi
982 EM- 12 6 2014-2015   Mehedi Hasan Md. Nannu Miah Male November 2019 Bangladeshi
983 EM- 12 7 2014-2015   Saumy Mazumder Sukanta Mazumder Male November 2019 Bangladeshi
984 EM- 12 8 2014-2015   Almas Hasnaen Mollik Md. Nuruzzaman Mollik Male November 2019 Bangladeshi
985 EM- 12 9 2014-2015   Rakibul Alam Khan Md. Bahar Uddin Khan Male May 2020 Bangladeshi
986 EM- 12 10 2014-2015   Mehedi Hasan Abu Bakar Siddik Male November 2019 Bangladeshi
987 EM- 12 11 2014-2015   Gazi Mazharul Islam Palash Md Jashim Uddin Male November 2019 Bangladeshi
988 EM- 12 13 2014-2015   Md Mahedi Hasan Sajib Md Amzad Hossain Male November 2019 Bangladeshi
989 EM- 12 14 2014-2015   S.M. Moniruzzaman Abdur Rashid Sharder Male November 2019 Bangladeshi
990 EM- 12 15 2014-2015   Setu Saha Samir Kumar Saha Male November 2019 Bangladeshi
991 EM- 12 17 2014-2015   Md. Mahade Hasan Md. Rofiqul Islam Male November 2019 Bangladeshi
992 EM- 12 18 2014-2015   Atia Rahman Akhi Ataur Rahman Female November 2019 Bangladeshi
993 EM- 12 19 2014-2015   Md. Zannanul Haque Bappy Md. Abdur Rahim Male November 2019 Bangladeshi
994 EM- 12 20 2014-2015   Alavi Mashiat Ali Md. Nowsher Ali Female November 2019 Bangladeshi
995 EM- 12 21 2014-2015   Kamrul Islam Monir Hossain Male November 2019 Bangladeshi
996 EM- 12 22 2014-2015   Reyad Rahman Tushar Akteruzzaman Khan Ataur Male November 2019 Bangladeshi
997 EM- 12 23 2014-2015   Saimun Ahmed Md. Mofazzil Hossain Male November 2019 Bangladeshi
998 EM- 12 24 2014-2015   Nishat Naila Urbi Md. Mizanur Rahman Female November 2019 Bangladeshi
999 EM- 12 25 2014-2015   S.M. Saif Imam Zami Md. Mahfuzul Haque Male May 2020 Bangladeshi
1000 EM- 12 26 2014-2015   Md. Rof Rof E Islam Md. Asraful Islam Male November 2019 Bangladeshi
1001 EM- 12 27 2014-2015   Joyasree Bhowmick Santosh Roy Bhowmick Female November 2019 Bangladeshi
1002 EM- 12 28 2014-2015   Sadia Alam Trisha Shamsul Alam Female May 2020 Bangladeshi
1003 EM- 12 29 2014-2015   Hasan Jamil Chowdhury Abu Taher Chowdhury Male November 2019 Bangladeshi
1004 EM- 12 30 2014-2015   Md. Safayet Hossain Md. Abdus Sattar Male November 2019 Bangladeshi
1005 EM- 12 31 2014-2015   Rifat- Ul- Islam Md Abdur Razzaque Male November 2019 Bangladeshi
1006 EM- 12 32 2014-2015   Tarif Mahmud Tanmoy Md. Fazlul Haque Male November 2019 Bangladeshi
1007 EM- 12 35 2014-2015   Asmaul Hosna Camellia Harun Or Rashid Female May 2020 Bangladeshi
1008 EM- 12 36 2014-2015   Umme Habiba A.H.M. Kamruzzaman Female November 2019 Bangladeshi
1009 EM- 12 37 2014-2015   Tawhid Ahmed Manjur Hussain Bhuiyan Male November 2019 Bangladeshi
1010 EM- 12 38 2014-2015   Shuriya Yeasmin Md. Saidur Rahman Female November 2019 Bangladeshi
1011 EM- 12 39 2014-2015   Md. Anamul Hossain Md. Ahadullah Miah Male November 2019 Bangladeshi
1012 EM- 12 40 2014-2015   Homaira Ha-Meem Md. Ahsan Habib Female May 2020 Bangladeshi
1013 EM- 12 41 2014-2015   Md Sazzad Hossain Sheikh Ashik Md Nowsher Ali Sheikh Male November 2019 Bangladeshi
1014 EM- 12 42 2014-2015   Abdullah Erfan Abdul Gani Male November 2019 Bangladeshi
1015 EM- 12 43 2014-2015   Shihab Hosen Shajon Md. Shah Alam Male November 2019 Bangladeshi
1016 EM- 12 44 2014-2015   Tania Yasmin Setu Md. Abdus Sabur Miah Female November 2019 Bangladeshi
1017 EM- 12 45 2014-2015   Milu Rani Debi Paritosh Chandra Nath Female May 2020 Bangladeshi
1018 EM- 12 46 2014-2015   Jannatul Tamanna Mohammad Hanif Mia Female November 2019 Bangladeshi
1019 EM- 12 47 2014-2015   Muhammad Jilaney Mustafa Munsi Male November 2019 Bangladeshi
1020 EM- 12 48 2014-2015   Sarjana Farhat Md. Akram Hossain Female May 2020 Bangladeshi
1021 EM- 12 49 2014-2015   Shuvo Paul Sukumar Paul Male November 2019 Bangladeshi
1022 EM- 12 50 2014-2015   Al Abir Hossain Md. Main Uddin Male November 2019 Bangladeshi
1023 EM- 12 51 2014-2015   Paran Gobindo Rajbongshi Ratan Rajbongshi Male November 2019 Bangladeshi
1024 EM- 12 53 2014-2015   Suraiya Sultana Moznur Rahman Female November 2019 Bangladeshi
1025 EM- 12 54 2014-2015   Shankha Suvro Roy Akash Upendra Kumar Roy Male November 2019 Bangladeshi
1026 EM- 12 55 2014-2015   Rokaiyah Binte Haque Md. Fazlul Haque Female May 2020 Bangladeshi
1027 EM- 12 56 2014-2015   Md. Osman Gani Md. Hasan Ali Mollah Male November 2019 Bangladeshi
1028 EM- 12 57 2014-2015   Jannatul Ferdus Mahabub Alam Female November 2019 Bangladeshi
1029 EM- 12 59 2014-2015   Sonia Akter Sharmin Md. Sadar Ali Female November 2019 Bangladeshi
1030 EM- 12 60 2014-2015   Asif Newaz Raky Jasim Uddin Male November 2019 Bangladeshi
1031 EM- 12 61 2014-2015   Emon Singha Ratan Chandra Singha Male November 2019 Bangladeshi
1032 EM- 12 62 2014-2015   Sonia Mursalin Rima Md. Aman Ullah Aman Female May 2020 Bangladeshi
1033 EM- 12 63 2014-2015   Tanzila Mahmud Md. Younus Ali Hawladar Female November 2019 Bangladeshi
1034 EM- 12 65 2014-2015   Md. Abdullah-Al-Emran Md. Ayub Ali Male May 2020 Bangladeshi
1035 EM- 12 66 2014-2015   F. M. Khurshid Hasan F.M. Abdul Mateen Male May 2020 Bangladeshi
1036 EM- 12 67 2014-2015   Md. Mostafa Kamall Md. Vickchan Molla Male May 2020 Bangladeshi
1037 EM- 12 69 2014-2015   Sazzad Hossain Jishan Mohammad Noor Male May 2020 Bangladeshi
1038 EM- 12 71 2014-2015   Ananya Saha Dipok Chandra Saha Male November 2019 Bangladeshi
1039 EM- 12 72 2014-2015   Muhammad Wahiduzzaman Siddiquey Md.Katabur Rahman Male November 2019 Bangladeshi
1040 EM- 12 73 2014-2015   Julekha Akter Md. Abdur Rouf Female November 2019 Bangladeshi
1041 EM- 12 74 2014-2015   Priyata Sikder Bimalendu Sikder Female November 2019 Bangladeshi
1042 EM- 12 75 2014-2015   Mehedi Hasan Nazmul Md. Nazrul Islam Male November 2019 Bangladeshi
1043 EM- 12 76 2014-2015   Sk. Shahnaz Pervin Mumu Sm. Mozibur Rahman Female November 2019 Bangladeshi
1044 EM- 12 77 2014-2015   Shithi Saha Narayan Chandra Saha Female November 2019 Bangladeshi
1045 EM- 12 78 2014-2015   Subrin Jahan Shanta Md. Shajahan Female November 2019 Bangladeshi
1046 EM- 12 79 2014-2015   Halima Tus Sadia Md. Abul Kalam Azad Female November 2019 Bangladeshi
1047 EM- 12 80 2014-2015   Milton Sen Sarat Chandra Sen Male May 2020 Bangladeshi
1048 EM- 12 81 2014-2015   Abjan Sultana Mishu Hossen Ali Female May 2020 Bangladeshi
1049 EM- 12 83 2014-2015   Toufiqur Rahman Md. Mijanur Rahman Male November 2019 Bangladeshi
1050 EM- 12 84 2014-2015   Israt Jahan Md. Idrish Female November 2019 Bangladeshi
1051 EM- 12 85 2014-2015   Tazdikur Rahman Md. Waliur Rahman Male November 2019 Bangladeshi
1052 EM- 12 86 2014-2015   Md. Alauddin Pavel Md. Jahangir Alam Male November 2019 Bangladeshi
1053 EM- 12 87 2014-2015   Tahmina Khanam Nurul Islam Khan Female November 2019 Bangladeshi
1054 EM- 12 88 2014-2015   Mohsena Rashid Chowdhury Mizanur Rashid Chowdhury Female November 2019 Bangladeshi
1055 EM- 12 89 2014-2015   Afia Anjum Shimu Md. Aminur Rahman Female May 2020 Bangladeshi
1056 EM- 12 90 2014-2015   Afrin Tasnim Seyam Lehaz Uddin Female November 2019 Bangladeshi
1057 EM- 12 91 2014-2015   Surovi Nazneen Abul Hossain Female November 2019 Bangladeshi
1058 EM- 12 92 2014-2015   Nurunnahar Lucky Md. Zakir Hossain Female November 2019 Bangladeshi
1059 EM- 12 94 2014-2015   Mayesha Nishwat Dr. Md. Rezaul Haque Female November 2019 Bangladeshi
1060 EM- 12 95 2014-2015   Nazia Shammee Hussain B.M. Nagib Hussain Female November 2019 Bangladeshi
1061 EM- 12 96 2014-2015   Fardosy Rahman Habibur Rahman Sharif Female November 2019 Bangladeshi
1062 EM- 12 97 2014-2015   S. M. Faisal Jalal Uddin Ahmed Male November 2019 Bangladeshi
1063 EM- 12 98 2014-2015   Sutandra Roy Sujit Kumar Roy Female November 2019 Bangladeshi
1064 EM- 12 99 2014-2015   Rifat Ara Yesmin Rafiq Uddin Ahmed Female November 2019 Bangladeshi
1065 EM- 12 100 2014-2015   Lamia Binte Hossain Md. Shahadat Hossain Female November 2019 Bangladeshi
1066 EM- 12 101 2014-2015   Sadia Islam Md. Abul Kashem Female May 2020 Bangladeshi
1067 EM- 12 103 2014-2015   Ursala Bashir Sheikh Bashir Ahmed Female May 2020 Indian
1068 EM- 12 104 2014-2015   Juneeda Mushtaq Mushtaq Ahmed Naqashbandi Female May 2020 Indian
1069 EM- 12 105 2014-2015   Kamal Dhital Gauri Kanta Dhital Male November 2019 Nepali
1070 EM- 12 106 2014-2015   Anima Rajbahak Hari Lal Rajbahak Female November 2019 Nepali
1071 EM- 12 107 2014-2015   Melina Karki Nara Bahadur Karki Female May 2020 Nepali
1072 EM- 12 108 2014-2015   Monija Giri Manoj Giri Female November 2019 Nepali
1073 EM- 12 109 2014-2015   Roja Barun Prabin Kumar Barun Female May 2020 Nepali
1074 EM- 12 110 2014-2015   Niva Singh Madhan Singh Female May 2020 Nepali
1075 EM- 12 112 2014-2015   Ramanand Das Thakur Lal Das Male May 2020 Nepali
1076 EM- 12 113 2014-2015   Silbin Tamrakar Birendra Man Tamrakar Male November 2019 Nepali
1077 EM- 12 114 2014-2015   Shashwat Kafley Sanjeev Kumar Kafley Male November 2019 Nepali
1078 EM- 12 115 2014-2015   Prabin Ghimire Yubraj Ghimire Male November 2019 Nepali
1079 EM- 12 116 2014-2015   Lalit Bhandari Shreeram Bhandari Male May 2020 Nepali
1080 EM- 12 117 2014-2015   Abhijeet Kumar Yadav Raj Kumar Yadav Male May 2020 Nepali
1081 EM- 12 118 2014-2015   Pankaj Kumar Yadav Ranjit Prasad Yadav Male November 2019 Nepali
1082 EM- 12 119 2014-2015   Akalesh Patel Kedar Prasad Kurmi Male November 2019 Nepali
1083 EM- 12 120 2014-2015   Bikash Khatri Ram Bahadur Khatri Male May 2020 Nepali
1084 EM- 12 121 2014-2015   Aryan Yadav Ram Narayan Raut Male November 2019 Nepali
1085 EM- 12 122 2014-2015   Alisha Khadka Laxman Khadka Female May 2020 Nepali
1086 EM- 12 123 2014-2015   Raj Kumar Kandel Kedar Nath Kandel Male November 2019 Nepali
1087 EM- 12 124 2014-2015   Sankalpa Karki Surya Bahadur Karki Male November 2019 Nepali
1088 EM- 12 125 2014-2015   Deepak Thakur Jagadish Thakur Male November 2019 Nepali
1089 EM- 12 126 2014-2015   Bikash Yadav Kaushal Kishor Yadav Male November 2019 Nepali
1090 EM- 12 127 2014-2015   Kopila Shrestha Krishna Gopal Shrestha Female November 2019 Nepali
1091 EM- 12 128 2014-2015   Pranab K.C Khum Bahadur Khatri Male November 2019 Nepali
1092 EM- 12 129 2014-2015   Shasan G. C Keshav Bahadur G. C Male November 2019 Nepali
1093 EM- 12 130 2014-2015   Shiva Raj Pandey Ramesh Pandey Male November 2019 Nepali
1094 EM- 12 131 2014-2015   Sabina Ghimire Shobha Raj Ghimire Female May 2020 Nepali
1095 EM- 12 134 2014-2015   Anshu Gupta Rameshwar Prasad Gupta Female November 2019 Nepali
1096 EM- 12 135 2014-2015   Pragya Pathak Prashanta Bahadur Pathak Female November 2019 Nepali
1097 EM- 12 136 2014-2015   Saurav Prajapati Tuilal Prajapati Male November 2019 Nepali
1098 EM- 12 138 2014-2015   Prerana Shrestha Pradeep Shrestha Female May 2020 Nepali
1099 EM- 12 139 2014-2015   Paritosh Adhikari Parashu Ram Adhikari Male November 2019 Nepali
1100 EM- 12 140 2014-2015   Rasik Acharya Kumar Sharma Acharya Male May 2020 Nepali
1101 EM- 12 142 2014-2015   Danish Ahmad Wani Ghulam Mohammad Wani Male November 2019 Indian
1102 EM- 12 143 2014-2015   Sayana Regmi Khil Nath Regmi Female November 2019 Nepali
1103 EM- 12 144 2014-2015   Tranish Dahal Tanka Prasad Dahal Male November 2019 Nepali
1104 EM- 12 145 2014-2015   Arjun Chaudhary Bechan Prasad Kurmi Male November 2019 Nepali
# Batch Roll Session Name of the Students Father's Name Gender Passed Year NationalityCopyright © 2021 Enam Medical College.