Enam Medical College

Foreigner Students are admitted in MBBS Course


# Name of the Students Batch Session Roll No Nationality Gender
1   Prakash Dahal EM- 07 2009-2010 32 Nepali Male
2   Chandra Bhushan Chaudhary EM- 07 2009-2010 33 Nepali Male
3   Ashfaque Ahammadh EM- 07 2009-2010 35 Nepali Male
4   Darpan Nepali EM- 07 2009-2010 36 Nepali Female
5   Einstein Laghu EM- 07 2009-2010 37 Nepali Male
6   Aleena Bhari EM- 07 2009-2010 38 Nepali Female
7   Bhawana Chand EM- 07 2009-2010 39 Nepali Female
8   Ashim Raut EM- 07 2009-2010 51 Nepali Male
9   Saurav Aryal EM- 07 2009-2010 52 Nepali Male
10   Pankaj Kumar Yadav EM- 07 2009-2010 53 Nepali Male
11   Bikky Prasad Gupta EM- 07 2009-2010 54 Nepali Male
12   Sanjeet Kumar Jaiswal EM- 07 2009-2010 55 Nepali Male
13   Saroj Kumar Yadav EM- 07 2009-2010 56 Nepali Male
14   Prem Kumar Das EM- 07 2009-2010 57 Nepali Male
15   Zaffar Imam EM- 07 2009-2010 58 Nepali Male
16   Pramod Shah EM- 07 2009-2010 59 Nepali Male
17   Ashesh Rai EM- 07 2009-2010 60 Nepali Male
18   Sumit Singh EM- 07 2009-2010 61 Nepali Male
19   Mohsin Idrishi EM- 07 2009-2010 62 Nepali Male
20   Shashank Shekhar EM- 07 2009-2010 63 Nepali Male
21   Lalit Narayan Shah EM- 07 2009-2010 64 Nepali Male
22   Jamillu Rahman EM- 07 2009-2010 65 Nepali Male
23   Noori Khatun EM- 07 2009-2010 66 Nepali Female
24   Nadeem Farooq EM- 07 2009-2010 67 Indian Male
25   Mohd Sayid Sheikh EM- 07 2009-2010 101 Indian Male
26   Ashwin Pradhan EM- 08 2010-2011 72 Nepali Male
27   Naresh Muktan EM- 08 2010-2011 73 Nepali Male
28   Yuv Raj Raut EM- 08 2010-2011 74 Nepali Male
29   Sijan Kharel EM- 08 2010-2011 75 Nepali Male
30   Ajit Phuyal EM- 08 2010-2011 76 Nepali Male
31   Anjali Maharjan EM- 08 2010-2011 77 Nepali Female
32   Mina Kunwar EM- 08 2010-2011 78 British Female
33   Jewan Khadka EM- 08 2010-2011 79 Nepali Male
34   Navin Kumar Yadav EM- 08 2010-2011 80 Nepali Male
35   Bharat Chokhal EM- 08 2010-2011 81 Nepali Male
36   Gautam Das EM- 08 2010-2011 82 Nepali Male
37   Harun Hussen EM- 08 2010-2011 83 Nepali Male
38   Sandeep Gupta EM- 08 2010-2011 84 Nepali Male
39   Sanjok Bartaula EM- 08 2010-2011 85 Nepali Male
40   Shilpa Neupane EM- 08 2010-2011 86 Nepali Female
41   Girish Kumar Sah EM- 08 2010-2011 87 Nepali Male
42   Pradip Shah EM- 08 2010-2011 88 Nepali Male
43   Asmita Waiba Tamang EM- 08 2010-2011 89 Nepali Female
44   Tabassum Shrestha EM- 08 2010-2011 90 Nepali Female
45   Samikcha Pokhrel EM- 08 2010-2011 91 Nepali Female
46   Sushila Shrestha EM- 08 2010-2011 92 Nepali Female
47   Priyanka Giri EM- 08 2010-2011 93 Nepali Female
48   Deeprita Devkota EM- 08 2010-2011 99 Nepali Female
49   Matiullah Alam EM- 08 2010-2011 100 Nepali Male
50   Sanjeen K. C. EM- 08 2010-2011 101 Nepali Male
51   Babar Hameed Khan EM- 11 2013-2014 96 Indian Male
52   Prasun Kumar Dey EM- 11 2013-2014 97 Indian Male
53   Abdus Shamim Mia EM- 11 2013-2014 98 Indian Male
54   Suhaib Bashir EM- 11 2013-2014 99 Indian Male
55   Fathimath Ibthihal Sameer EM- 11 2013-2014 100 Maldives Female
56   Rafsha Mohamed Anees EM- 11 2013-2014 101 Maldives Female
57   Aminath Jilau Haroon EM- 11 2013-2014 102 Maldives Female
58   Pramisha Pokharel EM- 11 2013-2014 103 Nepali Female
59   Sweta Sharma EM- 11 2013-2014 104 Nepali Female
60   Daizy Yadav EM- 11 2013-2014 105 Nepali Female
61   Nishu Yadav EM- 11 2013-2014 106 Nepali Female
62   Jit Narayan Kapari EM- 11 2013-2014 107 Nepali Male
63   Ashish Mishra EM- 11 2013-2014 108 Nepali Male
64   Subas Khatri EM- 11 2013-2014 109 Nepali Male
65   Shasi Poudel EM- 11 2013-2014 110 Nepali Female
66   Sushmita Rasali EM- 11 2013-2014 111 Nepali Female
67   Pratigya Acharya EM- 11 2013-2014 112 Nepali Female
68   Sharmila Rimal EM- 11 2013-2014 113 Nepali Female
69   Melina Shrestha EM- 11 2013-2014 114 Nepali Female
70   Inna Fayaz EM- 11 2013-2014 115 Indian Female
71   Naima Mushtaq EM- 11 2013-2014 116 Indian Female
72   Ashmita Shrestha EM- 11 2013-2014 117 Nepali Female
73   Lubna EM- 11 2013-2014 118 Indian Female
74   Riaz Molla EM- 12 2014-2015 102 Indian Male
75   Ursala Bashir EM- 12 2014-2015 103 Indian Female
76   Juneeda Mushtaq EM- 12 2014-2015 104 Indian Female
77   Kamal Dhital EM- 12 2014-2015 105 Nepali Male
78   Anima Rajbahak EM- 12 2014-2015 106 Nepali Female
79   Melina Karki EM- 12 2014-2015 107 Nepali Female
80   Monija Giri EM- 12 2014-2015 108 Nepali Female
81   Roja Barun EM- 12 2014-2015 109 Nepali Female
82   Niva Singh EM- 12 2014-2015 110 Nepali Female
83   Ambika Tamang Yonzon EM- 12 2014-2015 111 Nepali Female
84   Ramanand Das EM- 12 2014-2015 112 Nepali Male
85   Silbin Tamrakar EM- 12 2014-2015 113 Nepali Male
86   Shashwat Kafley EM- 12 2014-2015 114 Nepali Male
87   Prabin Ghimire EM- 12 2014-2015 115 Nepali Male
88   Lalit Bhandari EM- 12 2014-2015 116 Nepali Male
89   Abhijeet Kumar Yadav EM- 12 2014-2015 117 Nepali Male
90   Pankaj Kumar Yadav EM- 12 2014-2015 118 Nepali Male
91   Akalesh Patel EM- 12 2014-2015 119 Nepali Male
92   Bikash Khatri EM- 12 2014-2015 120 Nepali Male
93   Aryan Yadav EM- 12 2014-2015 121 Nepali Male
94   Alisha Khadka EM- 12 2014-2015 122 Nepali Female
95   Raj Kumar Kandel EM- 12 2014-2015 123 Nepali Male
96   Sankalpa Karki EM- 12 2014-2015 124 Nepali Male
97   Deepak Thakur EM- 12 2014-2015 125 Nepali Male
98   Bikash Yadav EM- 12 2014-2015 126 Nepali Male
99   Kopila Shrestha EM- 12 2014-2015 127 Nepali Female
100   Pranab K.C EM- 12 2014-2015 128 Nepali Male
101   Shasan G. C EM- 12 2014-2015 129 Nepali Male
102   Shiva Raj Pandey EM- 12 2014-2015 130 Nepali Male
103   Sabina Ghimire EM- 12 2014-2015 131 Nepali Female
104   Ashish Thapa EM- 12 2014-2015 132 Nepali Male
105   Bipin Subedi EM- 12 2014-2015 133 Nepali Male
106   Anshu Gupta EM- 12 2014-2015 134 Nepali Female
107   Pragya Pathak EM- 12 2014-2015 135 Nepali Female
108   Saurav Prajapati EM- 12 2014-2015 136 Nepali Male
109   Sujit Kumar Shah EM- 12 2014-2015 137 Nepali Male
110   Prerana Shrestha EM- 12 2014-2015 138 Nepali Female
111   Paritosh Adhikari EM- 12 2014-2015 139 Nepali Male
112   Rasik Acharya EM- 12 2014-2015 140 Nepali Male
113   Mithlesh Kumar Sah EM- 12 2014-2015 141 Nepali Male
114   Danish Ahmad Wani EM- 12 2014-2015 142 Indian Male
115   Sayana Regmi EM- 12 2014-2015 143 Nepali Female
116   Tranish Dahal EM- 12 2014-2015 144 Nepali Male
117   Arjun Chaudhary EM- 12 2014-2015 145 Nepali Male
118   Rashmita Shah EM- 13 2015-2016 119 Nepali Female
119   Marzia Karmacharya EM- 13 2015-2016 120 Nepali Female
120   Anjali Baral EM- 13 2015-2016 121 Nepali Female
121   Sanskriti Baral EM- 13 2015-2016 122 Nepali Female
122   Sirjana Khadka EM- 13 2015-2016 123 Nepali Female
123   Jenny Poudel EM- 13 2015-2016 124 Nepali Female
124   Roze Poudel EM- 13 2015-2016 125 Nepali Female
125   Preeti Neupane EM- 13 2015-2016 126 Nepali Female
126   Prakriti Bhattarai EM- 13 2015-2016 127 Nepali Female
127   Bibek Sah EM- 13 2015-2016 128 Nepali Male
128   Nikhil Maharjan EM- 13 2015-2016 129 Nepali Male
129   Saurav Shrestha EM- 13 2015-2016 130 Nepali Male
130   Pratyush Shrestha EM- 13 2015-2016 131 Nepali Male
131   Hanish Bhattarai EM- 13 2015-2016 132 Nepali Male
132   Bimesh Koirala EM- 13 2015-2016 133 Nepali Male
133   Ashwin Kayastha EM- 13 2015-2016 134 Nepali Male
134   Sneha Timilsina EM- 13 2015-2016 135 Nepali Female
135   Shikhar Shrestha EM- 13 2015-2016 136 Nepali Male
136   Bikash Kumar Shah EM- 13 2015-2016 137 Nepali Male
137   Aabharna Regmi EM- 13 2015-2016 138 Nepali Male
138   Divya Prakash Yadav EM- 13 2015-2016 139 Nepali Male
139   Aashish Bohara EM- 13 2015-2016 140 Nepali Male
140   Manoj Shah Rauniyar EM- 13 2015-2016 141 Nepali Male
141   Sushil Rouniyar EM- 13 2015-2016 142 Nepali Male
142   Roshan Kumar Yadav EM- 13 2015-2016 143 Nepali Male
143   Amar Kumar Sah EM- 13 2015-2016 144 Nepali Male
144   Biplove Thakur EM- 13 2015-2016 145 Nepali Male
145   Vibek Pratap Shah EM- 13 2015-2016 146 Nepali Male
146   Namesh Singh EM- 13 2015-2016 147 Nepali Male
147   Bijay Budha Magar EM- 13 2015-2016 148 Nepali Male
148   Rajan Yadav EM- 13 2015-2016 149 Nepali Male
149   Shivani Pakhrin EM- 13 2015-2016 150 Nepali Female
150   Aayushnov Dhungana EM- 13 2015-2016 151 Nepali Female
151   Deepika Acharya EM- 13 2015-2016 152 Nepali Female
152   Younis Manzoor EM- 13 2015-2016 153 Indian Male
153   Arbina Yousouf EM- 13 2015-2016 154 Indian Female
154   Huzaifa Mir EM- 13 2015-2016 155 Indian Female
155   Prasansa Bastola EM- 14 2016-2017 98 Nepali Female
156   Suveksha Bastola EM- 14 2016-2017 99 Nepali Female
157   Anushka Shrestha EM- 14 2016-2017 100 Nepali Female
158   Sukirtee Parajuli EM- 14 2016-2017 101 Nepali Female
159   Sonika Singh Shrestha EM- 14 2016-2017 102 Nepali Female
160   Rajan Karki Thapa EM- 14 2016-2017 103 Nepali Male
161   Kishan Nath EM- 14 2016-2017 104 Nepali Male
162   Jasmine Shrestha EM- 14 2016-2017 105 Nepali Female
163   Ritu Kandel EM- 14 2016-2017 106 Nepali Female
164   Hitesh Kumar Yadav EM- 14 2016-2017 107 Nepali Male
165   Min Ayadi EM- 14 2016-2017 108 Nepali Male
166   Ameet Karmacharya EM- 14 2016-2017 109 Nepali Male
167   Dipu Shrestha EM- 14 2016-2017 110 Nepali Male
168   Zainab Yassin EM- 14 2016-2017 111 Indian Female
169   Syed Kaiful Saher EM- 14 2016-2017 112 Indian Female
170   Firoj Mondal EM- 14 2016-2017 113 Indian Male
171   Aisha Khan EM- 14 2016-2017 114 Indian Female
172   Basit Ali EM- 14 2016-2017 115 Indian Male
173   Md. Adib Sarkar EM- 14 2016-2017 116 Indian Male
174   Hafsa Noor EM- 14 2016-2017 117 Indian Female
175   SK Alamgir Ali EM- 14 2016-2017 118 Indian Male
176   Warda Farooq Mir EM- 14 2016-2017 119 Indian Female
177   Raees Ahmad Bhat EM- 14 2016-2017 120 Indian Male
178   Rimsha Anjum EM- 14 2016-2017 121 Indian Female
179   Quisin Bashir EM- 14 2016-2017 122 Indian Female
180   Fazila Qureshi EM- 14 2016-2017 123 Indian Female
181   Aabid Ashraf Lone EM- 14 2016-2017 124 Indian Male
182   Mohammad Danish Wadoo EM- 14 2016-2017 125 Indian Male
183   Mohammad Tabish Wadoo EM- 14 2016-2017 126 Indian Male
184   Ibra Nishar EM- 14 2016-2017 127 Indian Female
185   Ifrah Akhter EM- 14 2016-2017 128 Indian Female
186   Murtaza Javid EM- 14 2016-2017 129 Indian Male
187   Mujtaba Shafi EM- 14 2016-2017 130 Indian Male
188   Mohammad Aasif Bhat EM- 14 2016-2017 131 Indian Male
189   Liba Mushtaq EM- 14 2016-2017 132 Indian Female
190   Hannan Mumtaz Wani EM- 14 2016-2017 133 Indian Male
191   Tahir Un Nabi EM- 14 2016-2017 134 Indian Male
192   Hamid Ahmed Mir EM- 14 2016-2017 135 Indian Male
193   Sabira EM- 14 2016-2017 136 Indian Female
194   Yasmeen Jan EM- 14 2016-2017 137 Indian Female
195   Mudasir Rashid EM- 14 2016-2017 138 Indian Male
196   Syed Akeel Mushtaq EM- 14 2016-2017 139 Indian Male
197   Haris Manzoor EM- 14 2016-2017 140 Indian Male
198   Tawfeeq Ahmad Dar EM- 14 2016-2017 141 Indian Male
199   Zahid Bashir Daga EM- 14 2016-2017 142 Indian Male
200   Shireen Mir EM- 14 2016-2017 143 Indian Female
201   Sheikh Nisher Afroz EM- 14 2016-2017 144 Indian Male
202   Mir Danish Farooq EM- 14 2016-2017 145 Indian Male
203   Saqib Ali Reshi EM- 15 2017-2018 74 Indian Male
204   Iram Jan Ashraf EM- 15 2017-2018 75 Indian Female
205   Sofi Zehra Habib EM- 15 2017-2018 76 Indian Female
206   Sumayya Parween EM- 15 2017-2018 77 Indian Female
207   Jaya Dev EM- 15 2017-2018 78 Indian Female
208   Mohd Annan EM- 15 2017-2018 79 Indian Male
209   Nadeem Khan EM- 15 2017-2018 80 Indian Male
210   Aiman Arif Khan EM- 15 2017-2018 81 Indian Female
211   Sayem Shoukat Ali EM- 15 2017-2018 82 Indian Male
212   Tafazul Ahmad Baba EM- 15 2017-2018 83 Indian Male
213   Sahil Sajad EM- 15 2017-2018 84 Indian Male
214   Mohammad Sauliah Reshi EM- 15 2017-2018 85 Indian Male
215   Mehnaz Parvin Prodhani EM- 15 2017-2018 86 Indian Female
216   Masudur Rahman EM- 15 2017-2018 87 Indian Male
217   Sameer Ahmed EM- 15 2017-2018 88 Indian Male
218   Md Ashiqur Rahman EM- 15 2017-2018 89 Indian Male
219   Arzuara Begum EM- 15 2017-2018 90 Indian Female
220   Deep Deechank Bhagabati EM- 15 2017-2018 91 Indian Male
221   Ammad Altaf Shah EM- 15 2017-2018 92 Indian Male
222   Arpita Mishra EM- 15 2017-2018 93 Indian Female
223   Baseerat Nazir Masoodi EM- 15 2017-2018 94 Indian Female
224   Nazarana Masoodi EM- 15 2017-2018 95 Indian Female
225   Misbah Shafi EM- 15 2017-2018 96 Indian Female
226   Barooj Afzal EM- 15 2017-2018 97 Indian Female
227   Aanisa Salam EM- 15 2017-2018 98 Indian Female
228   Suzana Farooq EM- 15 2017-2018 99 Indian Female
229   Sahiba Yaseen EM- 15 2017-2018 100 Indian Female
230   Amrina Farooq EM- 15 2017-2018 101 Indian Female
231   Fiza Fayaz EM- 15 2017-2018 102 Indian Female
232   Mohammad Mehrour EM- 15 2017-2018 103 Indian Male
233   Muneeb Farooq EM- 15 2017-2018 104 Indian Male
234   Suhail Fayaz EM- 15 2017-2018 105 Indian Male
235   Basira Zahoor Zargar EM- 15 2017-2018 106 Indian Female
236   Salik Lateef Shahree EM- 15 2017-2018 107 Indian Male
237   Zeeshan Yusuf EM- 15 2017-2018 108 Indian Male
238   Sadam Hussain Dar EM- 15 2017-2018 109 Indian Male
239   Faisal Ayoob Pandit EM- 15 2017-2018 110 Indian Male
240   Umaid Ahmad EM- 15 2017-2018 111 Indian Male
241   Junaid Ul Islam EM- 15 2017-2018 112 Indian Male
242   Toufeeq Ahmed Teli EM- 15 2017-2018 113 Indian Male
243   Shah Burhan Javid EM- 15 2017-2018 114 Indian Male
244   Shah Ehsan Javid EM- 15 2017-2018 115 Indian Male
245   Maria Altaf EM- 15 2017-2018 116 Indian Female
246   Asmat Aziz Teli EM- 15 2017-2018 117 Indian Female
247   Saad Shehzad Khan EM- 15 2017-2018 118 Indian Male
248   Umair Akram Banday EM- 15 2017-2018 119 Indian Male
249   Bazila Bashir EM- 15 2017-2018 120 Indian Female
250   Umaira Zahoor EM- 15 2017-2018 121 Indian Female
251   Qurat Ul Ean EM- 15 2017-2018 122 Indian Female
252   Atufa EM- 15 2017-2018 123 Indian Female
253   Danish Ahmad Wani EM- 15 2017-2018 124 Indian Male
254   Aadil Nazir EM- 15 2017-2018 125 Indian Male
255   Bibek Shrestha EM- 15 2017-2018 126 Nepali Male
256   Dhiraj Das EM- 15 2017-2018 127 Nepali Male
257   Sunil Yadav EM- 15 2017-2018 128 Nepali Male
258   Sabin Ghimire EM- 15 2017-2018 129 Nepali Male
259   Archana Dahal EM- 15 2017-2018 130 Nepali Female
260   Smriti Bajracharya EM- 15 2017-2018 131 Nepali Female
261   Asmita Chapagain EM- 15 2017-2018 132 Nepali Female
262   Satish Neupane EM- 15 2017-2018 133 Nepali Male
263   Ojeen Adhikari EM- 15 2017-2018 134 Nepali Male
264   Rasna Byanjankar EM- 15 2017-2018 135 Nepali Female
265   Bikash Yadav EM- 15 2017-2018 136 Nepali Male
266   Abhishek Kumar Jha EM- 15 2017-2018 137 Nepali Male
267   Tej Narayan Shah EM- 15 2017-2018 138 Nepali Male
268   Ravi Kumar Sah EM- 15 2017-2018 139 Nepali Male
269   Nischal Prasai EM- 15 2017-2018 140 Nepali Male
270   Abhinash Kumar Purbey EM- 15 2017-2018 141 Nepali Male
271   Mayank Gupta EM- 15 2017-2018 142 Nepali Male
272   Batika Sharma EM- 15 2017-2018 143 Nepali Female
273   Anusha Paudel EM- 15 2017-2018 144 Nepali Female
274   Anu Neupane EM- 15 2017-2018 145 Nepali Female
275   Sarfudin Ansari EM- 16 2018-2019 77 Nepali Male
276   Pinkey Kumari Shah EM- 16 2018-2019 78 Nepali Female
277   Sankalpa Shrestha EM- 16 2018-2019 79 Nepali Male
278   Pramank shrestha EM- 16 2018-2019 80 Nepali Male
279   Sashmeeta Shrestha EM- 16 2018-2019 81 Nepali Female
280   Sushil Paudel EM- 16 2018-2019 82 Nepali Male
281   Pratik Koirala EM- 16 2018-2019 83 Nepali Male
282   Samikshya Adhikari EM- 16 2018-2019 84 Nepali Female
283   Anjil Kumar Sharma Bartaula EM- 16 2018-2019 85 Nepali Male
284   Sparkish Reule EM- 16 2018-2019 86 Nepali Male
285   Ishwor Baral EM- 16 2018-2019 87 Nepali Male
286   Nischaya Pokhrel EM- 16 2018-2019 88 Nepali Male
287   Sophie Shrestha EM- 16 2018-2019 89 Nepali Female
288   Sakar Koirala EM- 16 2018-2019 90 Nepali Male
289   Faizan Hassan Shah EM- 16 2018-2019 91 Indian Male
290   Shah Owais Hassan EM- 16 2018-2019 92 Indian Male
291   Mohammad Azlan EM- 16 2018-2019 93 Indian Male
292   Peerzada Talish Niyaz EM- 16 2018-2019 94 Indian Male
293   Mehran Aftab EM- 16 2018-2019 95 Indian Male
294   Muneeza Rafi EM- 16 2018-2019 96 Indian Female
295   Sannah Illahi EM- 16 2018-2019 97 Indian Female
296   Jahan Ara EM- 16 2018-2019 98 Indian Female
297   Tasneema Abedi EM- 16 2018-2019 99 Indian Female
298   Bisma Sathoo EM- 16 2018-2019 100 Indian Female
299   Kashif Yousuf Tantray EM- 16 2018-2019 101 Indian Male
300   Mehak EM- 16 2018-2019 102 Indian Female
301   Anam Farooq EM- 16 2018-2019 103 Indian Female
302   Tamana Javid EM- 16 2018-2019 104 Indian Female
303   Bazila Javid EM- 16 2018-2019 105 Indian Female
304   Laley Jan EM- 16 2018-2019 106 Indian Female
305   Sabia Nazir Masoodi EM- 16 2018-2019 107 Indian Female
306   Iram Manzoor EM- 16 2018-2019 108 Indian Female
307   Shayista Shabnam EM- 16 2018-2019 109 Indian Female
308   Nida Saleem EM- 16 2018-2019 110 Indian Female
309   Mehvish Muzzafar EM- 16 2018-2019 111 Indian Female
310   Fallah Khan EM- 16 2018-2019 112 Indian Female
311   Hudda EM- 16 2018-2019 113 Indian Female
312   Naureen Khan EM- 16 2018-2019 114 Indian Female
313   Faisal Farooq EM- 16 2018-2019 115 Indian Male
314   Shahnawaz Bashir EM- 16 2018-2019 116 Indian Male
315   Bhavsar Aman Hitendra EM- 16 2018-2019 117 Indian Male
316   Saqib Hameed EM- 16 2018-2019 118 Indian Male
317   Mir Musaib Ibn Yaqoob EM- 16 2018-2019 119 Indian Male
318   Zannatul Waki Khandaker EM- 16 2018-2019 120 Indian Male
319   Mohammad Shadab Ali EM- 16 2018-2019 121 Indian Male
320   Naveen Yadav EM- 16 2018-2019 122 Nepali Male
321   Samikshya Acharya EM- 16 2018-2019 123 Nepali Female
322   Md. Gulam Nabi EM- 16 2018-2019 124 Nepali Male
323   Zeena Poudel EM- 16 2018-2019 125 Nepali Female
324   Prem Kumar Chaudhary EM- 16 2018-2019 126 Nepali Male
325   Pravesh Neupane EM- 16 2018-2019 127 Nepali Male
326   Tamanna Bhat EM- 16 2018-2019 128 Indian Female
327   Ridha Hussain EM- 16 2018-2019 129 Indian Female
328   Ahmed Mushtaq Rathar EM- 16 2018-2019 130 Indian Male
329   Purushotam Thakur EM- 16 2018-2019 131 Nepali Male
330   Krishna Prasad Yadav EM- 16 2018-2019 132 Nepali Male
331   Madiha Mushtaq EM- 16 2018-2019 133 Indian Female
332   Araib Chowdary EM- 16 2018-2019 134 Indian Male
333   Sanjeep Kumar Sah EM- 16 2018-2019 135 Nepali Male
334   Amartya Jung Shahi EM- 16 2018-2019 136 Nepali Male
335   Adarsh Jha EM- 16 2018-2019 137 Nepali Male
336   Anishma Thapa EM- 16 2018-2019 138 Nepali Female
337   Subhash Shah EM- 16 2018-2019 139 Nepali Male
338   Saurav Sharma (Thakur) EM- 16 2018-2019 140 Nepali Male
339   Soni Lama EM- 16 2018-2019 141 Nepali Female
340   Imdad Ali Mir EM- 16 2018-2019 142 Indian Male
341   Imad Jan Khosa EM- 16 2018-2019 143 Indian Male
342   Minhaaj EM- 16 2018-2019 144 Indian Male
343   Aayet Mushtaq Zargar EM- 16 2018-2019 145 Indian Female
344   Mohammad Mushtaq Rather EM- 16 2018-2019 146 Indian Male
345   Sabrina Ahmed EM- 16 2018-2019 147 Indian Female
346   Syed Zarka EM- 16 2018-2019 148 Indian Female
347   Mohammad Muneeb Wani EM- 16 2018-2019 149 Indian Male
348   Dibyashree Shahi EM- 16 2018-2019 150 Nepali Female
349   Asif Rasool Wani EM- 17 2019-2020 14 Indian Male
350   Hadiqa Habib EM- 17 2019-2020 15 Indian Female
351   Areena Mushtaq EM- 17 2019-2020 16 Indian Female
352   Sakib Mansoor EM- 17 2019-2020 17 Indian Male
353   Mantasha Tariq Tak EM- 17 2019-2020 18 Indian Female
354   Zeeshan Rasool Baba EM- 17 2019-2020 19 Indian Male
355   Syed Sibtain Rizvi EM- 17 2019-2020 20 Indian Male
356   Rouf Rashid Peerzada EM- 17 2019-2020 21 Indian Male
357   Muhammad Ruhail Khan EM- 17 2019-2020 22 Indian Male
358   Mehvish Baba EM- 17 2019-2020 23 Indian Female
359   Tanzeel Aijaz Buchh EM- 17 2019-2020 24 Indian Male
360   S Tehseen Fayaz EM- 17 2019-2020 25 Indian Male
361   Alvis Maun Hussain EM- 17 2019-2020 39 Indian Male
362   Shreyas Sharma EM- 17 2019-2020 40 Indian Male
363   Nazneen Ahmed EM- 17 2019-2020 41 Indian Female
364   Omar EM- 17 2019-2020 42 Indian Male
365   Sahanaj Sultana EM- 17 2019-2020 43 Indian Female
366   Aneesa Parvaiz Sathoo EM- 17 2019-2020 44 Indian Female
367   Fateh Al Miran Huda EM- 17 2019-2020 45 Indian Male
368   Atiyatul Bari Tak EM- 17 2019-2020 46 Indian Female
369   Samreen Arif EM- 17 2019-2020 47 Indian Female
370   Syed Saahil Ahad EM- 17 2019-2020 48 Indian Male
371   Jasmine Sultana EM- 17 2019-2020 49 Indian Female
372   Mehrun Nisa EM- 17 2019-2020 50 Indian Female
373   Hafiz Ashfaq Gani EM- 17 2019-2020 64 Indian Male
374   Saqib Khursheed EM- 17 2019-2020 65 Indian Male
375   Shihab Kyser EM- 17 2019-2020 66 Indian Male
376   Syed Hadi U Zaman EM- 17 2019-2020 67 Indian Male
377   Farhana Farooq EM- 17 2019-2020 68 Indian Female
378   Abdul Qadeer Mir EM- 17 2019-2020 69 Indian Male
379   Nuzaif Mushtaq Dar EM- 17 2019-2020 70 Indian Male
380   Jamid Waheed EM- 17 2019-2020 71 Indian Male
381   Saroj Kumar Sah EM- 17 2019-2020 72 Nepali Male
382   Yogesh Kumar Rajbanshi EM- 17 2019-2020 73 Nepali Male
383   Sujhab Karki EM- 17 2019-2020 74 Nepali Male
384   Ruchita Shrestha EM- 17 2019-2020 75 Nepali Female
385   Arfa Ansari EM- 17 2019-2020 88 Nepali Female
386   Neha Kumari Sah EM- 17 2019-2020 89 Nepali Female
387   Sabbu Khatoon EM- 17 2019-2020 90 Nepali Female
388   Iliyash Ali Ansari EM- 17 2019-2020 91 Nepali Male
389   Abhishekha Yadav EM- 17 2019-2020 92 Nepali Male
390   Hemanta Prasad Upadhayay EM- 17 2019-2020 93 Nepali Male
391   Prasiddha Shrestha EM- 17 2019-2020 94 Nepali Male
392   Anjan Raj Panta EM- 17 2019-2020 95 Nepali Male
393   Sanjay Kumar Sardar EM- 17 2019-2020 96 Nepali Male
394   Bikash Bhandari EM- 17 2019-2020 97 Nepali Male
395   Rabin Budhathoki EM- 17 2019-2020 98 Nepali Male
396   Ashish Dhakal EM- 17 2019-2020 99 Nepali Male
397   Pravesh Shrestha EM- 17 2019-2020 100 Nepali Male
398   Reshama Prabin EM- 17 2019-2020 113 Nepali Female
399   Aagya Shree Aryal EM- 17 2019-2020 114 Nepali Female
400   Deepshika KC EM- 17 2019-2020 115 Nepali Female
401   Shraddha Baniya EM- 17 2019-2020 116 Nepali Female
402   Samriddhi Shrestha EM- 17 2019-2020 117 Nepali Female
403   Shandhya Yadav EM- 17 2019-2020 118 Nepali Female
404   Bijay Gautam EM- 17 2019-2020 119 Nepali Male
405   Kabita Devkota EM- 17 2019-2020 120 Nepali Female
406   Prasanna Neupane EM- 17 2019-2020 121 Nepali Female
407   Joshna Adhikari EM- 17 2019-2020 122 Nepali Female
408   Amrita Kumari Shah EM- 17 2019-2020 123 Nepali Female
409   Pratisha Prajapati EM- 17 2019-2020 124 Nepali Female
410   Shrijana Kumari Thapa EM- 17 2019-2020 125 Nepali Female
411   Santosh Khanal EM- 17 2019-2020 138 Nepali Male
412   Aamir Sohail EM- 17 2019-2020 139 Nepali Male
413   Pravin Tharu EM- 17 2019-2020 140 Nepali Male
414   Biswash Basnet EM- 17 2019-2020 141 Nepali Male
415   Rajan Kumar Yadav EM- 17 2019-2020 142 Nepali Male
416   Aaditya Maharjan EM- 17 2019-2020 143 Nepali Male
417   Dharmendra Kumar Yadav EM- 17 2019-2020 144 Nepali Male
418   Hridesh Kumar Sah EM- 17 2019-2020 145 Nepali Male
419   Shashi Sah EM- 17 2019-2020 146 Nepali Male
420   Nitesh Kumar Yadav EM- 17 2019-2020 147 Nepali Male
421   Salon Basnet EM- 17 2019-2020 148 Nepali Male
422   Safal Paudel EM- 17 2019-2020 149 Nepali Male
423   Mahima Budhathoki EM- 17 2019-2020 150 Nepali Female